Jaume Garcías va començar a col·laborar com a voluntari a Protecció Civil de Marratxí “per un desig de donar una mà a les emergències com a ciutadà per complementar la resposta que poden donar els professionals a aquests casos. Som una entitat que pertany a l’estructura organitzativa de l’ajuntament, però està format integrament per voluntaris”.


La tasca de Protecció Civil està emparada per la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, la qual estableix un marc per a la participació dels Ciutadans en la protecció civil. Bé mitjançant el compliment d’una sèrie d’obligacions Ciutadanes constitucionalment establertes o bé a través de la seva col·laboració en les agrupacions de voluntaris i voluntàries. La Direcció General d’Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears vetlla per la creació d’Agrupació i ofereix formació als voluntaris i les voluntàries que les integren. També col·labora amb els ajuntaments Aportant els recursos materials per desenvolupar les tasques de protecció civil. Actualment existeixen 54 agrupacions de Protecció Civil a les Balears: 41 en Mallorca, 7 en Menorca, 5 en Eivissa i 1 en Formentera.

La tasca de Protecció Civil és pereventiva i de coodinació i serveix per complementar la resposta dels organismes en casos d’emergències greus. També col·labora en casos de no emergència a esdeveniments que poden suposar un risc a les activitats organitzades per l’ajuntament o entitats ciutadanes, com per exemple, festes, curses, correfocs, etc. També han donat una mà als Casals Solidaris durant la pandèmia.


Jaume Garcías conta que és un cos conegut dins Marratxí, “però molta gent crec que encara no sap quines son les nostres funcions, per què esteim i quina tipologia de gent conforma el voluntariat”.


Per als voluntaris la satisfacció més gran és participar a les grans emergències, “on veus que et trobes satisfet com a persona al donar el teu granet d’arena a una societat que ha estat afectada per esdeveniments greus i inesperats. Es curiós que no es necessari que la gent et doni el seu agraïment explícit, ja que ho notes amb els seus gests, les seves mirades. Ens ha passat als més veterans a emergències com a l’incendi d’Andratx, les inundacions de St. Llorenç o a emergències més petites que han passat al nostre municipi. A aquests casos la gent es molt agraïda i entenen la nostra vocació”.


A banda de col·laborar en les grans emergències, Protecció Civil també dóna suport a la Policia Local i a la seguretat d’esdeveniments organitzats per l’ajuntament o entitats ciutadanes com la Fira del Fang, Festes de St. Marçal, Cursa des Siurell, Pujada a LLuc de la part forana, Pujada des Güell a Lluc a Peu, Sa Rua de Marratxí, festes de nuclis urbans, etc.
Jaume conta que les emergències en què ha col·laborat que més l’han marcat son l’incendi d’Andratx o les inundacions de Sant Llorenç. “Confirmen la raó per la qual col·laborem amb aquest col·lectiu. Son sensacions difícils d’explicar però que donen una satisfacció molt gran a nivell personal sabent que dones una mà a gent molt necessitada en aquell moment”.


Els voluntaris de Protecció Civil donen suport als professionals. “La nostra activació es dona a través de l’112 o de la Polica Local. Una vegada coneguda la disponibilitat dels voluntaris a través de whatsapp, s’organitza la resposta fins que arribam a l’emergència. En el cas de que no hi hagi professionals al lloc actuam en funció dels nostres coneixements, equips i formació fins que arriben ells, passant a ser equips de suport”, explica Jaume Garcías.


En el cas d’esdeveniments programats, com poden ser les curses o festes, existeix una coordinació prèvia amb les àrees de l’Ajuntament organitzadores, la Policia Local amb la finalitat d’organitzar a nivell de seguretat l’esdeveniment.
Actualment hi ha una trentena de voluntaris i tot es coordina per el Cap d’Agrupació. Dins l’organització es defineixen seccions com la de logística i manteniment, secretaria, sanitat, telecomunicacions, etc. amb la finalitat de disposar de gent organitzada i poder mantenir els equips en condicions d’operativitat en tot moment. La adscripció dels voluntaris a aquestes seccions també es voluntària .

Si un ciutadà vol integrar-se a l’agrupació de Protecció Civil es pot posar en contacte via correu electrònic avpc@marratxi.es i donar-se d’alta. Per arribar a ser voluntari s’ha de superar un curs bàsic de 30 hores, passant a ser voluntari en pràctiques. Durant el període de pràctiques, els voluntaris estan acompanyats de voluntaris més veterans i están exposats a riscs lleus o controlats.
A Marratxí, les actuacions més habituals son la participació a emergències (incendis forestals, inundacions, retirada d’arbres o branques…), control de riscs (nivells de torrents, cremes en època de risc,…), participació a esdeveniments programats i a projectes específics. Actualment col·laborem amb l’àrea de medi ambient i amb policia local amb la localització d’abocaments de residus, la seva classificació i si es possible amb la identificació de les persones que aboquen residus al medi ambient.


Gràcies a la presència de Protecció Civil als carrers hi ha perills que es neutralitzen perquè es dóna avís de forma ràpida i es cosegueix aturar o contenir qualque emergència o situació perollosa. Recentment, la Policia Local de Marratxí va agafar in fraganti dos homes llençant restes d’una obra a un contenidor de fems orgànic de la zona de Ses Trempes, a Marratxí.


La infracció va ser detectada gràcies a la col·laboració de Protecció Civil, que va alertar a la Policia Local de Marratxí en detectar dos homes que treien restes d’una obra d’una furgoneta blanca i els dipostivaen a un contenidor de fems orgànic del carrer Faser. Els dos infractors expliquen als policies que havien deixat diversos palés de fusta al contenidor de fems perquè “no sabíem on podrien deixar-los”.


Els agents varen informar les dues persones de la infracció comesa i els homes accediren a retirar voluntariament les fustes dipositades en els contenidors. Ara s’enfronten a una sanció d’entre 600 i 3.000 euros.

Les principals activitats que duen a terme els voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil són:

-Intervenció en situacions d’emergència
-Assistència a persones afectades en situacions d’emergència.
-Recerca de persones desaparegudes.
-Col·laboració amb els serveis d’emergència i auxili a la ciutadania en cas de fenòmens meteorològics adversos.
-Tasques de prevenció
-Actuar en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions urbanes, vigilància forestal, festes i fires locals, carreres ciclistes, proves esportives, etc.)
-Col·laborar en la redacció d’estudis de riscos de la localitat, preferentment d’edificis, locals i establiments de concurrència pública.
Realització de campanyes d’informació i divulgació per a col·lectius exposats a riscos.