Marratxí en xarxa és un projecte de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí per tal de donar suport a diferents col·lectius de població de Marratxí, en especial, a famílies,  persones que viuen o se senten soles, persones majors, persones en risc d’exclusió social i persones amb discapacitat,  amb l’objectiu que puguin millorar la seva qualitat de vida i de benestar a nivell individual, familiar i social. 

El projecte pretén aconseguir millores en la situación vital de les persones usuàries ateses. En aquest sentit el projecte Marratxí en xarxa es dirigeix a tres grans col·lectius: 

-Gent Gran que viu o es troba tota sola

-Famílies nouvingudes amb necessitat de suport per a la integració social

-Famílies amb menors o amb dificultats per al manteniment de la llar i la cura dels seus membres

– Persones amb discapacitat amb necessitat de suport per a la vida autònoma

Respecte a la gent gran s’ha detectat un gran nombre de persones grans que es troben totes soles i que pateixen mancances a nivell de vida familiar i/o social. Aquest fet fa que es trobin amb dificultats per poder desplaçar-se , realizar tràmits bàsics o assistir a activitats de caire social o de vida activa i saludable. L’objectiu del programa Marratxi en xarxa és pal·liar aquestes mancances i facilitar a les persones usuàries una vida social el més plena possible.

Per tal d’aconseguir aquests objectius s’ha incorporat l’ús de les noves tecnologies com ara tabletes, o altaveus intel·ligents com a mitjà d’interacció social i creixement personal.

Altres intervencions previstes per a la Gent Gran són el foment de l’assistència a activitats  d’oci i envelliment saludable així com d’àmbit intergeneracional; i, l’incrementació dels contacte entre persones majors 

Les famílies nouvingudes són un altre dels col·lectius als quals es dirigeix Marratxí en Xarxa. A Marratxí hi ha un elevat nombre de famílies nouvingudes o que es troben en situacions de reagrupament familiar i que necessiten suport per a l’adaptació a l’illa en els processos d’integració administrativa, social, sanitària,educativa i afectiva. Es tracta de persones que requereixen ajuda amb la llengua i  l’accés a  recursos i serveis comunitaris.

Marratxí en Xarxa presta a aquestes famílies suport en el seu procés d’integració  cultural i sociocomunitària de manera individual , integral i especialitzat, amb coordinació amb l’equip d’atenció primària i comunitària d’àmbit municipal i supramunicipal

Les famílies amb dificultats per al mantenir de la llar o la cura dels seus membres també tenen cabuda dins el programa Marratxí en Xarxa. Es tracta de famílies que per circumstàncies socioeconòmiques o culturals presenten mancances a l’hora d’autogestionar-se. Bàsicament necessiten suport en aspectes com alimentació i hàbits de vida saludable, economia domèstica, educació dels infants i relacions filio-parentals, cura de persones grans o depenents. Les accions de Marratxí en Xarxa van encaminades a l’acompanyament d’aquestes famílies en el procés d’assumir les seves responsabilitats de manera autònoma.

Les persones amb discapacitat que presentin dificultats en la seva autonomia personal per manca d’habilitats o per limitacions pròpies de la seva discapacitat també reben el suport del programa Marratxí en Xarxa. En aquest sentit els àmbits d’actuació es concreten en aspectes organitzatius de la llar, acompanyaments a tràmits administratius o serveis sanitaris o millora de les situacions d’aïllament comunitari i social.

A Marratxí  l’any 2020 hi havia empadronades al voltant de38.000 persones de les quals més de 5.500 eren persones majorsde 65 anys (14,7%) i quasi 1200 eren majors de 75 anys. Pel que fa a persones estrangeres les xifres determinen que a l’any 2020 hi havia un total de 2.120 persones empadronades i nascudes fora de la UE).A més, hi havia 1.450 persones amb discapacitat i 8.208 menor d’edat.

El servei de Marratxí en Xarxa s’activa quan es detecta que qualque ciutadà o ciutadana de Marratxí podria tenir una necessitat de les anteriorment citades. Llavors es fa una visita a domicili i s’acorda conjuntament les intervencions a realitzar.