Per què fer servir un llibre de text només per a un estudiant i un curs, si cada curs s’han de tornar a comprar llibres? Aquesta és la pregunta a la qual dona resposta aquesta iniciativa consistent en donar llibres per a que aquests, els llibres, tornin a repetir curs quantes més vegades millor, però canviant d’alumne.

Aquesta iniciativa que ha posat en marxa l’Ajuntament de Marratxí persegueix un objectiu molt clar: contribuir a un accés a la formació que no faci distincions per classes socials i poder adquisitiu, impulsant la cohesió mitjançant polítiques d’equitat que garanteixin la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu de qualitat. 

Les depeses que han de suportat les famílies cada curs escolar amb la compra de llibres són molt considerables i els llibres de text, si es tracten amb cura, poden aguantar molts cursos en diferents mans. Amb aquesta base l’Ajuntament de Marratxí ha estructurat tot un sistema de donació i recollida de llibres de text que ha demostrar la seva eficàcia. Enguany, el període per fer les donacions de manera desinteressada ha començat el dia 3 d’agost, per finalitzar el dia 20 d’aquest mateix mes, de manera que entre el 24 d’agost i el 14 de setembre, totes les famílies interessades en els llibres han pogut accedir al servei. Per a això, s’han establert calendaris, tant de donació com de demanda, per tal d’evitar les concentracions excessives de ciutadans i ciutadanes a la Seu d’Entitats del Carrer Balanguera 11, punt de control i transferència. El programa ha estat gestionat de manera que s’han acceptat tots els llibres de text en bones condicions, de diferents àrees, matèries i assignatures establertes per als diferents nivells educatius per a l’alumnat d’educació obligatòria matriculat en els centres docents de Marratxí.

Des de l’Ajuntament es valora de manera molt positiva aquesta iniciativa, no només per la seva efectivitat sinó també pel que significa de cohesió i solidaritat al nostre municipi. Amb tot, han estat 7 les persones que han fet donació de llibres y 16 les que han pogut estalviar despeses gràcies a aquest llibres que han encaixat en les necessitats dels seus fills. Aquests llibres hauran de ser conservats adequadament pels seus nous usuaris i retornats una vegada hagi finalitzat el curs, perquè puguin tornar a utilitzar-se.

Per tal d’incentivar la participació de les famílies de Marratxí en aquesta iniciativa, l’Ajuntament ha establert que totes aquelles persones que hagin participat en l’entrega de llibres del curs 2020/2021 tindran prioritat en el préstec de llibres del pròxim curs, així com en la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2020/2021 convocades anualment.