La nova línia de crèdits ISBA impulsada pel Govern per al 2022 permetrà injectar fins a 70 milions d’euros a pimes i autònoms i fomentarà les inversions transformadores que contribueixin a diversificar i millorar el model econòmic i en actuacions associades a la sostenibilitat en diversos àmbits, ha anunciat la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, durant la compareixença parlamentària per exposar els eixos del pressupost del seu departament per al proper any.

La consellera ha destacat que la nova línia de crèdits ISBA s’adapta a la major demanda de finançament per a projectes d’inversió per part de les empreses, els quals representen ja més del 40% del total, i que s’enfoca a la reactivació econòmica, la millora del model productiu i la sostenibilitat, de manera que fomentarà especialment les inversions en matèria de recerca i innovació, sectors emergents, digitalització, transició ecològica i energètica, projectes lligats a la mar i la sostenibilitat, el cicle de l’aigua, l’economia de les cures i les polítiques d’inclusió, l’eliminació de barreres a la discapacitat i el foment de la emprenedoria de la dona, entre d’altres.

Durant la compareixença davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament, Rosario Sánchez ha recordat “el paper molt important” de la societat de garantia recíproca ISBA, amb el suport del Govern, per a facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial des de març del 2020 davant l’impacte de la pandèmia de la COVID-19, quan el gruix de la demanda era la injecció de liquiditat, i ha remarcat que ISBA va liderar l’increment a nivell estatal del finançament a pimes i autònoms. Entre 2020 i 2021, fins ara, s’han aprovat operacions per un total de més de 250 milions d’euros a prop de 3.000 pimes i autònoms a totes les illes.

A més, en relació a les actuacions del Govern i ISBA, en una altra mesura de suport a les empreses derivada de la pandèmia, s’ha facilitat l’ajornament de la devolució dels préstecs concedits l’any passat i que s’havien de començar a retornar enguany, i fins ara durant 2021 s’ha ajornat el pagament de més de 72 milions a més de 750 pimes i autònoms a totes les illes, com també ha detallat la consellera al Parlament.