L’Arxiu municipal de Marratxí es troba ubicat al Pont d’Inca, al carrer de Sant Alonso número 25, en una planta baixa de 120 metres quadrats. L’arxiu, que conserva i difón tot un conjunt de documents de caire administratiu, històric, científic o cultural, conté uns 1000 metres lineals de documentació estructurada en sis conjunts documentals, amb seccions, subseccions i sèries documentals.

Cronològicament, el fons abarca de 1601 fins 2015 encara que una bona part de la documentació dels darrers deu anys continua sense organitzar degut a la manca d’espai, segons Marga Morales, responsable de l’Arxiu municipal.

Els conjunts documentals són:

1.-Òrgans de Govern: Resolucions de Batlia, Llibres d’Actes, Bans, Edictes, etc

2.-Administració General: Secretaria, Estadística, Milicies, Serveis Socials, Urbanisme, Educació, Cultura, Esports, Transports, Policia, etc

3.-Administració Econòmica: Intervenció, Tributació, Contribucions, etc

4.-Documentació Electoral

5.-Justícia: Compta amb dues seccions, Cúria i Jutjat

L’Arxiu Municipal de Marratxí compleix uns requisits orgànics i tècnics pel desenvolupament de la seva triple dimensió:

1-Una gestió administrativa de la documentació de les diferents àrees municipals.

2-Classificació, ordenació i conservació dels fons documentals tant històrics com administratius.

3-Consulta del fons documental històric per part d’investigadors i usuaris en general.

L’horari de consulta de l’Arxiu és des de les 10:00 hores fins les 14:00 hores els dilluns, dimecres i divendres. L’Arxiu compta amb una arxivera municipal i un telèfon de contacte, 971 60 82 07. Cal recordar que en temps de pandèmia es poden fer consultes telefòniques i l’arxivera per via whatsapp envia als usuaris les fotografies de les consultes realitzades.

L’accés al fons documental històric permet una aproximació als principals esdeveniments històrics que ha viscut el municipi de Marratxí. El fons documental, en general es troba en bon estat, malgrat que hi ha documents deteriorats a causa de la seva antiguitat, les condicions ambientals i els nombrosos trasllats.

Els Arxius Municipals són molt importants pel bon funcionament de l’administració municipal i per servir al ciutadà, però cal no oblidar la documentació històrica que ens dóna a conèixer la història dels marratxiners.

L’Arxiu municipal conté dos documents històrics d’especial valor. Un d’ells és el “LLibre de Constitució i dissolució de l’Ajuntament”, datat entre els anys 1872-1821, que és conserva en molt bon estat .

Una altra joia seria el llibre de” l’Apeo” datat l’any 1818. L’apeo surgeix de la necessitat de comptar amb un registre de totes les propietats i béns individuals que existien a l’Espanya rural i que servien per calcular les rendes sobre les quals s’haurien de repartir els imposts del nou sistema tributàri posat en marxa pel Ministeri d’Hisenda de Martín Garay. “Per mi és el document més preuat de tot l’Arxiu. Es troba en molt bon estat i gairebé tots els investigadors que l’han consultat i treballat queden molt satisfets de la gran informació que poden extreure del document. És una gran joia de l’arxiu històric”, assegura Marga Morales.

Els usuaris que consulten els fons històric de l’Arxiu municipal són, per una banda estudiants i professors de la UIB o d’institut. Per altra banda, investigadors amb inquietuds sobre Marratxí com a municipi o perquè  estan escrivint un llibre i els fa falta alguna dada determinada.

Qualsevol expedient administratiu que l’arxiu envia a l’àrea o negociat de l’Ajuntament que el reclama, serveix o ajuda a esbrinar l’assumpte que l’àrea està tractant. “Pot ser un expedient d’urbanisme que ajudarà a aclarar una trifulca entre dos veinats per exemple sobre una font d’aigua que fa mitgera entre les dues partions. Pot ser, ajudar a algún descendent d’un veinat que amb les referències padronals aconsegueix saber on es trobava ubicada la casa de la seva familia,etc”, conta Marga Morales, responsable de l’Arxiu municipal.

L’arxivera de Marratxí assegura que a l’Arxiu “li manca molt d’espai i que la classificació dels documents requerix d’un espai en condicions”. Per això reclama la construcció d’un nou Arxiu municipal.