El programa ‘Voluntariat a Serveis Socials’, posat en marxa per l’Ajuntament de Marratxí és una iniciativa que vol ser una crida als ciutadans perquè ajudin els col·lectius més necessitats del municipi. Es pretén crear una xarxa de voluntaris per acompanyament de gent gran, suport emocional, sociabilització, hàbits saludables i sociabilització.

Es demna l’ajuda desinteressada dels marratxiners per donar un cop de mà a totes les persones necessitades del municipi que s’han incrementat durant la pandèmia i la posterior crisi econòmica.

La iniciativa, liderada per l’àrea de Serveis Socials, pretén construir una xarxa de voluntariat al municipi per fer front a les necessitats de col·lectius com gent gran amb mancances de xarxa social i familiar, persones amb manca d’autonomia personal o famílies amb necessitats de reforç en habilitats parentals i àmbit domèstic.

El Consistori ha llençat aquesta campanya perquè necessita de l’ajuda dels voluntaris per arribar a tots els col·lectius amb necessitats i per detectar problemàtiques socials com l’aillament i la solitud de persones grans, una detecció que a Marratxí es complica per la gran dispersió de nuclis poblacionals del municipi.

“Feim una crida com a Ajuntament perquè necessitam el voluntariat, ja que sense ells no podem arribar a tothom. Ens preocupa sobretot l’estat de les persones majors que, a més, s’ha pogut accentuar durant la pandèmia”, ha explicat Aina Amengual, regidora d’Igualtat i Serveis Socials.

L’Ajuntament aportarà un treballador social i dos treballadors familiars a aquest projecte per tal de coordinar-lo i d’establir les prioritats. La campanya ‘Voluntariat a Serveis Socials’ també es dirigeix a altres col·lectius com famílies nouvingudes amb necessitats d’integració social,  serveis d’acompanyament en l’administració de la llar a nivell d’economia, alimentació, neteja i manteniment, tràmits administratius, ajuda a les persones dependents en els seus desplaçaments (acompanyar a una cita mèdica, al supermercat, etc).

Aquest programa també pretén establir grups de voluntariat disposats a participar en iniciatives del propi ajuntament o d’altres entitats (campanyes de recol·lecció de menjar, roba, joguines, reforç en l’organització d’activitats d’oci,…). A més també pretén suplir mancances a nivell familiar, per exemple suport en la conciliació familiar.

Bretxa tecnològica

El programa també cerca voluntaris per escurçar la bretxa tecnològica en certs col·lectius i utilitzar les tecnologies com a factor d’integració social per a les persones majors. Es tracta d’ajudar-los perquè façin servir la tecnologia com una forma de comunicar-se i d’evitar l’aïllament i la solitud.

Els voluntaris també donaran serveis de suport a escola, ajuda en labors de cura a persones dependents, a més de servir com a factor d’integració social.

Tota la informació sobre aquest projecte es pot consultar al web  voluntariat.marratxi.es.

L’esperit d’aquesta iniciativa, més enllà de les ajudes concretes, és formar una xarxa de voluntariat que permeti donar un cop de mà als veïnats que més ho necessitint però, sobretot, que afavoreixi la detecció de problemes socials com l’aïllament o la solitud de les persones majors. Gràcies a aquesta xarxa es podran conèixer totes les necessitats i actuar per corregir-les perquè, com explica la regidora de Serveis Socials, “no podem dedicar un tècnic a cada persona major i per això feim una crida a la ciutadanis a sumar-se”.

A més, d’aquesta forma el Consistori farà arribar a tota la gent gran tots els serveis de l’ajuntament per tal que els coneguin i el puguin emprar, com per exemple el taxi a demanda.