UN DIA AMB EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’HABITATGE

424

La legislatura passada, l’àrea de Serveis Socials va detectar que hi havia famílies del municipi amb problemes vinculats a l’habitatge i que el departament no tenia eines idònies ni suficients per ajudar a resoldre’ls. En aquest context i per aquest motiu, ara fa quatre anys (el 2016) es va constituir el Servei d’Assessorament en Matèria d’Habitatge. La persona encarregada de gestionar-la, sempre d’acord amb la regidoria de Serveis Socials, és Víctor Cornell, misser expert en Dret hipotecari.

Cornell explica que les tasques que du a terme estan vinculades a hipoteques (tant a gestions per obtenir-la com problemes derivats una vegada escripturada); arrendaments urbans (és a dir, lloguers) i dret bancari (gestió de deutes, per exemple). “Sovint la nostra feina ens du a actuar com a mediadors entre els propietaris i els llogaters. Des del Servei, tenim contacte amb bancs, amb propietaris i també amb fons voltor. Amb aquests últims es fa més difícil contactar-hi perquè no tenen oficina física,  de vegades l’única forma (i difícil també) és a través de correu electrònic. En algun cas, hem rebut peticions d’informació o d’assessorament per part de comunitats de propietaris”. 

Cornell fa una crida a la ciutadania en general per tal que “arribat el cas” facin ús del Servei, que és de caràcter gratuït. Ell atén les consultes, fetes amb cita prèvia, els dimarts horabaixa i els dimecres matí, a les oficines de Serveis Socials al carrer de Cabana. “Com a servei estàndard, a Marratxí hem estat pioners, ja que a Palma funciona l’Oficina Antidesnonament i a Calvià també hi ha una oficina, però és més tècnica”. 

En aquest mateix sentit, Cornell subratlla que la informació és un concepte clau en tot allò que té a veure amb les gestions amb les entitats financeres. “Hem de tenir en compte que una bona informació pot evitar molts de conflictes en matèria d’habitatge. I actuar abans de tenir el problema sempre ha de ser bo i positiu”, aclareix.

Les qüestions que més demanden, a dia d’avui, l’atenció de Cornell pel volum de consultes generades és la finalització dels contractes de lloguer. Després, vendrien les execucions hipotecàries (en aquest cas -explica- “hem pogut veure tristament com un matrimoni ja major va perdre la casa perquè havien signat com a avaladors de l’habitatge del fill”). També les herències deriven, en ocasions, en consultes que arriben a les mans de Víctor Cornell. Finalment, hi hauria l’impagament de lloguer o hipoteca i qüestions diverses, com ara l’okupació d’immobles.

D’altra banda, el nivell d’eficàcia del Servei d’Assessorament en Matèria d’Habitatge de l’Ajuntament és considerable. “Des del primer any, el Servei rep anualment unes 60 consultes. De fet, hem saldat amb èxit un 90% o 95% de totes les consultes que ens han arribat”, concreta Cornell. 

Preus prohibitius del lloguer

La inflació que està vivint el preu del lloguer d’immobles fa que, segons raona el responsable del Servei, de cada vegada siguin més les consultes relatives a la dificultat (o impossibilitat) dels llogaters d’arribar a les xifres que demanen els propietaris per llogar els seus immobles. El preu de l’habitatge (en concepte de lloguer) ha augmentat tant, que moltes persones (o famílies)  no hi poden arribar, d’acord amb el sou que perceben. La càrrega en molts de casos es fa insuportable. “Efectivament, constatam que s’han invertit les tornes. Si abans, amb la crisi, el 70% de les consultes estaven vinculades a execucions hipotecàries i el 30% restant als lloguers, ara és a l’inrevés: el 70% estan vinculades al lloguer i el 30% a execucions hipotecàries”.

S’ha de destacar com a dada rellevant que entre el Servei d’Assessorament en Matèria d’Habitatge i l’àrea de Serveis Socials varen evitar fins a tres desnonaments en el municipi la primera setmana de febrer. 

LES XIFRES DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’HABITATGE

Any de posada en marxa: 2016

Nombre de consultes anuals: unes 60 (240 des de 2016)

Grau d’eficàcia en les gestions del Servei: 90%

Horari d’atenció al públic: Dimarts de 16.00 a 18.00 h; dimecres de 09.00 a 13.00 h.

Telèfon: 971 79 42 79