L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, acosta les decisions municipals als marratxiners i crea els Consells Veïnals. T’agrada on vius, o canviaries res? Sempre has pensat que es podria millorar? I com ho faries? La regidoria de Participació Ciutadana vol escoltar-ho i tenir-ho en compte perquè Marratxí som tots i cada un de nosaltres. Per apropar una mica més el consistori i la seva presa de decisions als marratxiners, la segona tinent de batle, Neus Serra, ha impulsat la creació dels Consells Veinals, un nou òrgan, descentralitzat, que vol traspassar la barrera de la dispersió de nuclis poblacionals.

“Per a crear els Consells Veïnals abans s’ha aprovat un nou reglament de participació ciutadana. La normativa li dóna més valor al dret de la ciutadania a participar en assumptes municipals. Volies contar què t’és molest? Què està mal ubicat? Qualque cosa que es podria arreglar? Si l’ajuntament encara no ho ha vist, mostra-ho tu!”, explica la segona tinent de batle, Neus Serra.
Tant els ciutadans com el teixit associatiu tendran una via molt més senzilla de fer propostes. La intenció és millorar la gestió i fer-la transversal, democràtica i participativa. El mateix reglament, a més, preveu la creació del Consell de Participació de la Dona, a través del qual es reconeix el paper de les organitzacions de dones per fer una societat igualitària. Aquest òrgan actuarà en assumptes relacionats de forma directa o indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de les dones i contribuirà a aconseguir avenços socials.


El nou reglament de Participació Ciutadana preveu la creació d’aquests dos nous òrgans i n’unifica els reglaments juntament amb el del Defensor de la Ciutadania. A més, es revisa el llenguatge inclusiu i introdueix nous aspectes en matèria d’equitat de gènere i inclusió social. Com es pot facilitar la participació? Als Consells Veïnals els acompanya un impuls dels canals i instruments idonis. I es farà de forma inclusiva, eliminant els obstacles per a arribar a les persones que, per les seves circumstàncies personals o socials o per desigualtat de gènere o edat, tenen més dificultats per accedir-hi.


El reglament també preveu rebutjar de manera automàtica les propostes de consulta que contravinguin el principi d’igualtat i contribueixin a la perpetuació de rols o estereotips de gènere, segons Serra. A més fomentarà la realització d’activitats de prevenció i sensibilització contra la violència per part de les entitats ciutadanes. “Apostam per rebutjar el llenguatge sexista i no volem imatges estereotipades per això instarem als mitjans d’informació locals que en tenguin cura. A aquelles entitats ciutadanes que promoguin la igualtat, les volem en el nostre registre municipal”, conta Neus Serra.


El reglament, de fet, incentiva la creació d’entitats que desenvolupin aquestes accions. Cada any es farà una actualització del Registre d’Entitats Ciutadanes que inclourà totes les dades i les subvencions municipals rebudes, desagregades per sexe. I cada any també, l’Ajuntament convocarà la concessió de subvencions a les entitats inscrites on s’inclouran els criteris de concessió i les quantitats de subvenció, sense perjudici d’altres convocatòriesSegons la tinent de batle de Participació Ciutadana, “els que no se sumin a la igualtat, quedaran fora”. El reglament en contempla l’exclusió del registre si s’atempta contra el principi d’igualtat de gènere.