El primer que han de fer els nuvis és iniciar un expedient de matrimoni en el registre civil on estan empadronats almanco un dels dos contraents. Per iniciar-lo necessiten aportart una sèrie de documents com el certificat literal de neixement, el certificat d’empadronament històric fent constar els dos darrers anys, DNI original i fotocòpia. Si qualqun dels dos contraents estigués divorciat hauria d’aportar el certificat literal del matrimoni anterior amb la nota de divorci. I si fossin vidus haurien d’aportar també el certificat literal de defunció del cònjuge difunt.

Per a l’inici de l’expedient també han d’acudir dos testimonis majors d’edat amb el DNI original i fotocòpia. Una vegada que l’expedient està firmat pel Jutge de Pau es manda al registre civil número 2 de Palma perquè sigui autoritzat i posteriorment els nuvis son citats perquè se’ls notifiqui l’auto que autoritza el matrimoni i s’assenyala la data de les noces.

El Jutge de Pau casa els dimecres i divendres a les 11.40 hores, 12 hores i a les 12.20 hores. Degut a la pandèmia, només casa al Saló de Pens i només poden entrar els nuvis, els dos testimonis i quatre persones més. Abans casava al seu despatx, que era gratuït tant per a empadronats com no empadronats, i al Saló de Plens, gratuït si almanco un dels contraents duu empadronat més d’un any. En cas contrari s’han de pagar 110 euros. La durada de la cerimònia oficiada pel Jutge de Pau dura uns 20 minuts, enfront dels quinze minuts de durada de les noces celebrades pels regidors.

Al 2019 els regidors de l’Ajuntament de Marratxí celebraren un total de 68 matrimonis civils. Al 2020 es van celebrar molts menys enllaços matrimonials per mor de la pandèmia i molts dels previstos al 2020 es varen ajornar fins a enguany.

Per poder casar-se a l’Ajuntament cal omplir una instància per part dels dos contraents on expressen la seva voluntat de celebrar el seu enllaç matrimonial al consistori. Entre la dada de presentació de la instància i la dada de l’enllaç ha d’haver un mínim de 30 dies. L’enllaç pot celebrar-se al propi Ajuntament, a El Molí o a a altres indrets de Marratxí demanats pels sol·licitants. Els contraents també han de concretar si volen que els casi el batle, que sol delegar aquesta funció en els regidors, o el Jutge de pau.

Els contraents han d’aportar de forma obligatòria el certificat d’empadronament d’ambdós contraents o el justificant del pagament de la taxa o el justificant d’estar exempts del mateix, a més d’una còpia de l’auto d’autorització del Registre Civil.

També han d’aportar còpia de la instància degudament registrada en la Secretaria de Batlia, on es reservaran i confirmaran el dia i l’hora escollits per a l’enllaç. “És una de les parts més gratificants del meu treball perquè és alegre i és molt important per a les persones que es casen i tú els pots fer feliç col·laborant amb un escrit, una poesia o una cançó”, explica Cristina Alonso, regidora de Medi Ambient, que pot arribar a oficiar una trentena de noces a l’any.

Aquestes noces se celebren en dimecres, divendres o dissabte i els regidors que les oficien ho fan sempre de franc, sense cap tipus de contraprestació. De fet, han de dedicar molts de dissabtes a l’any per celebrar noces perquè és un dels dies més demandats.

Alonso explica que al 2020 moltes noces es van ajornar per la pandèmia però que també es va produir l’efecte contrari. Parelles que van accelerar els seus casaments civils durant la pandèmia per tal de regularitzar la seva situació en un context de gran incertesa.

Quota tributària

 No empadronatsÚn o ambdós empadronats amb una antiguitat mínima d’un any
Saló de plens o despatx110,00 €0,00 €
Es Molí210,00 €105,00 €
Dependències no municipals110,00 €55,00 €

Calendari i horaris de celebració

1. A dependències municipals, tots els dimecres i divendres, així com el primer dissabte de cada mes, excepte festius.

-El mes d’agost és inhábil

2. En dependències no municipals, calendari i horaris a convenir (excepte el mes d’agost) amb l’agenda dels membres de la Corporació.