L’hort urbà de Sa Cabana ha eliminat les barreres arquitectòniques que afectaven a l’accés i a la mobilitat dins del recinte. A més, els usuaris podran obtenir el seu propi compost gràcies a la instal·lació de quatre composteres.

Amb aquestes millores posades en marxa, l’hort urbà continua apostant per l’accesibilitat, la sostenibilitat i l’ecologia. Actualment hi ha 20 parcel·les habilitades que es cultiven mitjançant el mètode parades en crestall. Aquests horts ecològics estan habilitats per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament i s’emmarquen dins el Projecte sobre Horts Urbans a Marratxí.

De les 20 parcel·les habilitades, quinze estan reservades a particulars, quatre a associacions o entitats interessades i una està reservada per a ús de Serveis Socials r a ús de Serveis Socials i quatre estaran reservades per a l’ús d’associacions o entitats interessades.

Els horts urbans són àrees de cultiu d’hortalisses, flors i plantes aromàtiques que, ubicats dins de l’entorn urbà i gestionats segons els principis de l’agricultura ecològica, cerquen una finalitat social, integradora, educativa, d’oci, ambiental i participativa, a més de produir aliments per al consum propi.

L’Ajuntament es fa càrrec de les despeses d’aigua, la formació sobre el mètode de cultiu a utilitzar, el seguiment i control de l’activitat duta a terme en les parcel·les de cultiu mitjançant la intervenció i acompanyament durant el procés per part de tècnics professionals. D’igual manera, el Consistori aporta a cada adjudicatari un equip bàsic d’eines i una dotació de planters d’acord amb l’estació de l’any que correspongui.