Les OAC’s, Oficines d’Atenció als Ciutadans

515

“L’Oficina d’Atenció al Ciutadà és la primera cara que es troba una persona quan va a l’Ajuntament”, afirma Mari Carmen Signo, responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Marratxí compta amb tres OAC’s: la del Pont d’Inca; Sa Cabana i la de l’Ajuntament. Les OAC’s es comuniquen directament amb els ciutadans i aquests expressen les seves necessitats, atenen queixes i suggeriments sobre els serveis municipals. També funcionen com a guies per orientar als marratxiners i marratxineres. 

Història

La primera OAC es va crear l’any 2007 al Pont d’Inca per la necessitat dels ciutadans de tenir una informació més personalitzada. Poc després, es va crear la segona a Sa Cabana i llavors a l’Ajuntament, on ja hi havia el Registre, Estadística i Informació, es va canviar el nom i també va passar a ser una OAC. 

Les tres funcionen de manera conjunta, però cada una ofereixen serveis més personalitzats. Hi ha una part que és visible, com el tracte amb els ciutadans de manera presencial i després està la vessant de la seu electrònica, ja que actualment els ciutadans prefereixen els certificats digitals. “Una part de la població que abans venia, ja no ve, però la gestió es fa de la mateixa manera internament”, continua Signo.  

Tot i que les tres ofereixen els mateixos serveis, la de Cabana està devora l’àrea de Serveis Socials i té molts de registres amb temes relacionats amb serveis socials i d’ajudes. 

“La de l’Ajuntament, en canvi, és la més institucional. És la casa consistorial i se centra més en temes relacionats amb el jutjat de pau i administració telemàtica. A més, és la més apropada als temes polítics” comenta Signo.

Serveis

Les Oficines d’Atenció als Ciutadans ofereixen diferents serveis, els més demandats són els tràmits d’empadronament, que engloba les altes per naixement o nous habitants, canvis de domicili, canvis de dades personals, els estrangers que renoven el seu certificat… també tots els certificats que es necessiten per obtenir ajudes. Utilitzant el certificat digital, una persona només pot treure el seu certificat, de manera individual. En canvi si van a les OAC’s poden entrar a la base de dades conjunta i treure certificats d’altres membres de la família. 

Un altre servei que ofereixen són els registres interns i per altres administracions amb el Sistema d’Intercomunicació de Registres (SIR) que es fa telemàticament, fan la funció de transportistes, són el punt de partida de totes les coses. 

Uns dels serveis més demandats actualment són les targetes del TIB i les de l’EMT. Les gestionen les OAC’s, aquesta demanda ha crescut exponencialment des de la seva gratuïtat, a més, que no només ofereixen un servei local als marratxiners i marratxineres, sinó a totes les illes.

I finalment, les OAC’s proposen una informació generalitzada, els habitants del municipi acudeixen a elles per estar ben informats, per demanar dubtes i per rebre un assessorament per part d’un servei públic.  d és un dels serveis més destacable, ja que al final els habitants acudeixen a les OAC’s per estar ben informats, per demanar dubtes i per rebre un assessorament per part d’un servei públic. 

Horaris

Els horaris per acudir a les Oficines d’Atenció al Ciutadà són de dilluns a divendres, de 8.15 del matí a 14 H i llavors, la de Pont d’Inca tots els dijous té obert de 15.15 a 19 H i la de l’Ajuntament els dissabtes de 9.00 a 13 h, tant per acudir el dijous horabaixa o el dissabte al matí és obligatori demanar cita prèvia. 

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà ajuda als habitants que es poden trobar en algun moment perduts. Actualment, hi ha una gran diferència entre els joves i la gent gran, uns tenen més dependència que altres i per això és un servei que s’ha de continuar donant. “Estam fent una bona labor, fins i tot en el temps de COVID no vàrem tancar i aquí vam aguantar”, conclou Signo.