L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Serveis Socials, ha posat en marxa el programa de recollida i préstec de llibres de text per al curs 2021-2022. Un dels principals objectius és impulsar la cohesió social mitjançant polítiques d’equitat que garanteixin la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu de qualitat. Dur a terme projectes d’aquestes característiques ha de servir, també, per construir teixit social municipal i per promoure la cooperació entre les famílies.

La finalitat d’aquest programa és facilitar de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text de diferents àrees, matèries i assignatures establertes per als diferents nivells educatius, a l’alumnat d’educació obligatòria matriculat en els centres educatius docents de Marratxí.

La donació dels llibres de text per part de les famílies és voluntària. S’accepta qualsevol llibre de text sempre que estiguin en condicions de ser reutilitzats. Les persones que participin en el programa de donació i préstec de llibres del curs 2021/2022 gaudiran d’avantatges en la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar convocades anualment per l’ajuntament de Marratxí.

Procés de donació

La donació de llibres de text es podrà realitzar en els dies i en l’horari següent al Carrer Illes Aucanada, 1 (Local Associació de Gent Gran de Cas Capità), Marratxí:

Dilluns 14 d’ junyDe 08:30 a 15:00
Dimarts 15 d’ junyDe 15:00 a 17:30
Dimecres 16 d’ junyDe 08:30 a 15:00
Dijous 17 d’ junyDe 15:00 a 17:30
Divendres 18 d’ junyDe 08:30 a 15:00
Dilluns 21 d’ junyDe 08:30 a 15:00
Dimarts 22 d’ junyDe 15:00 a 17:30
Dimecres 23 d’ junyDe 08:30 a 15:00
Dijous 24 d’ junyDe 15:00 a 17:30
Divendres 25 d’ junyDe 08:30 a 15:00

Procés de recollida

La recollida de llibres de text es podrà realitzar en els dies i en el següent horari en el Carrer Illes Aucanada, 1 (Local Associació de Gent Gran de Cas Capità), Marratxí:

Dilluns 30 d’agostDe 08:30 a 15:00
Dimarts 31 d’agostDe 15:00 a 17:30
Dimecres 1 de setembreDe 08:30 a 15:00
Dijous 2 de setembreDe 15:00 a 17:30
Divendres 3 de setembreDe 08:30 a 15:00
Dilluns 6 de setembreDe 08:30 a 15:00
Dimarts 7 de setembreDe 15:00 a 17:30
Dimecres 8 de setembreDe 08:30 a 15:00
Dijous 9 de setembreDe 15:00 a 17:30
Divendres 10 de setembreDe 08:30 a 15:00

Normes d’accés al centre

1.         L’accés a les dependències del centre serà d’una sola persona per família, recomanat que no s’acudeixi acompanyat de persones.

2.         Ús obligatori de la mascareta per a tota persona que acudeixi al centre.

3.         Respectar a distància de seguretat (2 metres) en el cas de que es coincideixi amb una altra persona.

4.         Higiene de mans a l’entrada a l’interior amb gel hidroalcohòlic.