L’Ajuntament obre el termini per a la concessió de 112.600 euros en subvencions a entitats ciutadanes

221

Les àrees de Medi Ambient, Esports, Educació i Cultura han publicat la convocatòria, oberta fins a l’1 de desembre

L’Ajuntament de Marratxí ha publicat en el BOIB i en la seva pàgina web les bases i la convocatòria de subvencions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2023, la quantia total del qual ascendeix a 112.600 euros.

Des d’aquest dilluns 20 de novembre i fins a l’1 de desembre les entitats, associacions i persones físiques podran sol·licitar subvencions relacionades amb la realització d’activitats d’ordre preeminentment veïnal, sense ànim de lucre, domiciliades en el municipi i inscrites en el registre municipal d’entitats. El període subvencionable serà de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2023.

Les àrees que han fet pública la convocatòria són les d’Esports, Cultura, Educació i Medi Ambient, i es distribueixen de la següent manera:

  • En l’àrea d’Esports la quantia ascendeix a 68.600 euros amb una distribució a favor dels esportistes individuals de 13.000 euros i a favor de les entitats o associacions esportives de 55.600 euros.
  • En l’àrea de Cultura el total és de 15.000 euros, amb una subvenció màxima de 3.000 euros per entitat o persona.
  • En l’àrea d’Educació, es destina la quantia de 25.000 euros, (al marge dels bons escoleta, als quals es destinen 60.000 euros)
  • En l’àrea de Medi Ambient la quantia és de 4.000 euros.

L’objecte d’aquesta convocatòria, que es pot consultar en la web ajuntament.marratxi.es/subvencions és promoure, a través de la concessió de subvencions, la realització d’activitats per part de les entitats dins de l’àmbit de participació ciutadana situades en el municipi de Marratxí que, sent de competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.

Les subvencions es podran tramitar en la Seu Electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.marratxi.es) o en les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) mitjançant cita prèvia. Per a accedir a les subvencions, les associacions hauran d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes i veïnals de Marratxí i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració Tributària, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.