L’Ajuntament de Marratxí ha adquirit per a la Biblioteca de Pòrtol dos ordinadors nous de taula amb les corresponents pantalles per posar a disposició dels treballadors de la biblioteca, atesa l’obsolescència dels equipaments que han vingut utitlitzant fins a la substitució pels nous. A més, s’han adquirit tres aparca bicicletes per tal de fomentar la sostenibilitat mitjançant la utilització de la bicicleta en general, i, en particular per accedir a la Biblioteca des Pont d’Inca. L’Ajuntament també ha adquirit un prestatge gràcies a la subvenció concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca corresponent a la Línea 1 Biblioteques.

A més, el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística també ha subvencionat inversions per a equipaments culturals a la biblioteca LÍNEA 1 i al Museu del Fang Línea 2 amb una prestatgeria i la senyalització del Museu (Totem).