L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha creat la figura dels Consells Veïnals, un nou òrgan descentralitzat que pretén apropar tots els nuclis poblacionals al centre de les decisions municipals.

“Per a crear els Consells Veïnals abans s’ha aprovat un nou reglament de participació ciutadana. La normativa li dóna més valor al dret de la ciutadania a participar en els assumptes municipals”, explica la segona tinent de batle, Neus Serra.

A partir d’ara tant els ciutadans com el teixit associatiu tindran una via molt més senzilla de fer propostes. La intenció és millorar la gestió i fer-la transversal, democràtica i participativa. El mateix reglament, a més, preveu la creació del Consell de Participació de la Dona, a través del qual es reconeix el paper de les organitzacions de dones per fer una societat igualitària. Aquest òrgan actuarà en assumptes relacionats de forma directa o indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de les dones i contribuirà a aconseguir avenços socials.

 El nou reglament de Participació Ciutadana preveu la creació d’aquests dos nous òrgans i unifica els reglaments juntament amb el del Defensor de la Ciutadania. A més, es revisarà el llenguatge inclusiu i introdueix nous aspectes en matèria d’equitat de gènere i inclusió social.

El reglament també preveu rebutjar de manera automàtica les propostes de consulta que contravinguin el principi d’igualtat i contribueixin a la perpetuació de rols o estereotips de gènere, segons la segona tinent de batle, Neus Serra. A més, fomentarà la realització d’activitats de prevenció i sensibilització contra la violència per part de les entitats ciutadanes.

“Apostam per rebutjar el llenguatge sexista i no volem imatges estereotipades per això instarem als mitjans d’informació locals que en tenguin cura. A aquelles entitats ciutadanes que promoguin la igualtat, les volem en el nostre registre municipal”, destaca Neus Serra.

El reglament incentiva la creació d’entitats que desenvolupin aquestes accions. Cada any es farà una actualització del Registre d’Entitats Ciutadanes que inclourà totes les dades i les subvencions municipals rebudes, desagregades per sexe. I també cada any l’Ajuntament convocarà la concessió de subvencions a les entitats inscrites on s’inclouran els criteris d’adjudicació i les quantitats de subvenció, sense perjudici d’altres convocatòries. Segons la tinent de batle de Participació Ciutadana, “els que no se sumin a la igualtat, quedaran fora”. De fet, el reglament contempla l’exclusió del registre si s’atempta contra el principi d’igualtat de gènere.