La Defensora de la Ciutadania de Marratxí va intervenir al 2020 en un total de 20 sol·licituds o actuacions d’ofici, un número inferior al dels dos anys anteriors. La Defensora Eusèbia Rayó creu que la davallada d’actuacions es deu, per una banda, al confinament, i, per l’altra, al fet que els ciutadans estan centrats en assumptes més urgents relacionats amb la supervivència, tant sanitària com econòmica.

L’àrea de Medi Ambient, amb quatre casos, ha suposat el 20% de els actuacions de la Defensora. Es tracta d’assumptes relatius a queixes de contenidors desbordats, sobre colònies de felins, o sobre la qualitat de l’aigua de Sant Marçal. L’àrea d’Urbanisme va registrar tres casos, un sobre obres il·legals, una queixa ciutadana per renous a Sa Cabaneta i un altra queixa sobre aigües fecals a Es Pont d’Inca. Totes elles van ser resoltes. També l’àrea d’Esports va registrar tres casos. Dos d’ells sobre el conveni amb l’IME per fer ús de les piscines en les mateixes condicions que els ciutadans de Palma. Dues queixes resoltes perquè el conveni ja està en funcionament des de fa mesos.

Dels 20 casos incoats, la Defensora ha resolt o es troben en tràmit de resolució el 75%; el 10% dels casos es troba pendent i l’altre 10% no han estat admesos, mentre que el 5%, que representa un sol cas, no s’ha resolt. Respecte del tipus de casos, la meitat es tracta de informació, mediació i assessorament, mentre que vuit d’ells són queixes o denúncies, i dos d’ells iniciatives. Es Pont d’Inca concentra set dels 20 casos registrats a tot Marratxí.

La Defensora de la Ciutadania de Marratxí recorda al seu informe que és necessari respondre sempre a les sol·licituds dels ciutadans i reclama a les administracions que se facin entendre amb un llenguatge el més senzill possible. També insta a enllestir com més aviat millor la nova ordenança d’Esports per tal de donar accés gratuït a les piscines a les persones amb discapacitat, tal com es fa als altres municipis de l’illa.

A la memòria de 2020, Eusèbia Rayó recomana els ciutadans que facin un bon ús dels recursos existents i que, per exemple, emprin les papereres. La Defensora lamenta que es vegi brutor al costat de les papereres o que els propietaris de cans no recullin els excrements dels seus animals.

Respecte a la pandèmia, la Eusèbia Rayó subratlla la necessitat de no abaixar la guarda i considera “molt trist” veure gent sense mascareta o sense guardar la distància recomanada en reunions als espais públics.