Comencen les obres de la coberta i reforç de l’estructura de la històrica olleria de Can Palou

245

L’Ajuntament de Marratxí ha iniciat les obres de l’olleria de Can Palou, propietat del Consistori des de l’any 2016. Es tracta de la reforma de la coberta i el reforç de la seva estructura, amb l’objectiu de millorar l’estat de l’edifici emblemàtic. Per fer la reforma es destinarà un pressupost de 181.714,30 € i tindrà una dura de 4 mesos, aproximadament. 

L’olleria, que va paralitzar la seva activitat l’any 1956, és un dels millors exemples de la indústria artesanal, ja que conserva tots els elements propis d’una obradoria de fang. A més, està catalogat al Catàleg de Marratxí i figura com a bé Catalogat Insular del Patrimoni Històric de Mallorca. 

El conjunt s’estructura amb dos cossos amb una carrera central. La part situada al nord està formada per dos habitatges i l’obrador. D’altra banda, al sud hi ha els porxos, el molí de sang, els morters i les pasteres. El forn de quatre pisos també se situa en aquesta zona. Els habitatges es desenvolupen a la planta baixa i els porxos i l’obrador en una sola planta.

El programa de necessitat, segons s’indica al projecte, és la consolidació estructural de reforç i coberta, que es troben en molt mal estat de conservació, per aturar així el procés de degradació de l’edifici i garantir-ne l’estabilitat. També es preveu fer les obres per a l’adequació de l’evacuació de pluvials i el tancament i la neteja dels espais exteriors del conjunt.

Per a la reforma, seguiran els criteris estètics i de composició. S’utilitzaran els mateixos materials: pedra, fang, terra vermella, maons, escaire, marès, teula àrab, entre altres. També es seguiran les mateixes tècniques constructives, amb la mateixa dignitat d’execució.

La regidora de Cultura, Ceràmica i Patrimoni, Carmen Cañellas, ha mostrat la seva satisfacció perquè s’hagi iniciat la remodelació d’aquest immoble. “A l’última legislatura del PP, l’any 2015, es van deixar els diners per a la compra de l’olleria. Ja era hora que es comencessin les obres si no volíem que es perdés l’edifici”, ha manifestat.

El conjunt de treballs que es duran a terme són: substitució del sostre d’un dels habitatges, substitució de totes les cobertes (habitatges, porxos i obradoria), construcció de la coberta d’un dels forns, neteja de totes les parcel·les i elements patrimonials, nova recollida d’aigua pluvials mentre que la de l’habitatge es manté i el tancament de la parcel·la mitjançant una parcel·la metàl·lica d’acer corten corredissa, que s’obre completament deixant tot el pas lliure.