El cementeri municipal de Marratxí, ubicat al camí de Son Ametller i conegut com Son Blanc, té una superficie de 20 mil metres quadrats i una capacitat per a 800 tombres. Es tenen registres des de l’any 1911, si bé hi ha algunes tombes que daten de finals de segle XIX.

En el que duim de 2021 s’han realitzat 141 serveis funeraris al cementeri municipal: 99 inhumacions, 32 exhumacions i 10 inhumacions de cendres. Actualment al cementeri fan feina dos fossers i un altre de reforç durant sis mesos. A més, n’hi ha tres empleats de la Brigada municipal que donen  assistència al camp sant sempre que és menester.

Recentment s’han construït 32 noves tombes que ja s’han posat a la venda. A cada tomba n’hi ha deu nínxols, que tenen un cost unitari de 2.600 euros. El màxim que es pot comprar són dos nínxols per família. El cementiri de Marratxí també disposa de 120 columbaris perquè es dipositin les cendres. Es tracta d’una concessió per un període de 50 anys i té un preu de mil euros.

L’horari habitual del cementiri és de 7 del matí a 14 hores. Els mesos d’octubre i de novembre són els de major activitat al cementiri a causa de la festivitat de Tot Sants, dia en què 3.000 persones visiten el camp sant.

Habitualment, la funerària de Palma comunica al cementeri de Marratxí l’existència d’un difunt que ha expressat la seva voluntat de ser inhumat al cementeri de Marratxí. Llavors se l’adjudica un dia i una hora per al seu sepeli, que sol ser normalment a l’endemà de la petició.

Aquest és el funcionament modern del cementiri de Marratxí, però fins als anys cinquanta, els taüts eren traslladats amb un carruatge fúnebre tirat per un cavall des del domicili respectiu fins al mateix cementeri. Aquest carruatge hi roman exposat en les mateixes dependències.

Al llarg de la seva història, el cementeri ha viscut dues ampliacions. La primera va ser arribar el 1976. La segona va ser executada en dues fases, per l’elevat preu de la inversió: les obres es varen adjudicar en primera instància el 1979 i es varen iniciar el 1982 per a la primera fase i a mitjan anys noranta en la segona.

Una época en què hi va arribar a haver un gran número de peticions de nínxols: hi havia moments que la llista d’espera arribava a 500. També va ser devers l’any 1980 que es va construir la capella. Des del 1985, el fosser és Josep Valera.

Recentment, l’Ajuntament va millorar l’aspecte del cementeri suprimint la vegetació antiga i en mal estat i es va substituir per gespa natural i per grava. Entre els plans per millorar el servei que presta el cementeri municipal, el regidor de Serveis Funeraris Andrés Campuzano preveu la millora de una de les entrades del cementiri i habilitar quatre sales i un velatori.

El cementeri de Marratxí, com tots els cementeris, desenvolupa una tasca essencial per als ciutadans, un servei únic i dels que la majoria de persones no se n’adonen perquè ja no són conscients, però que ha de funcionar de forma eficaç per complir amb un dels rites claus de l’èsser humà com és la sepultura o la incineració. Unes inhumacions que mai no són constants. De vegades pot haver-hi un sepeli cada dia o juntar-se tres o quatre en només una jornada. Raó per la qual, els treballados del cementiri ajudats pels empleats de la Brigada municipal han de tenir-ho tot a punt per facilitar un servei essencial.