L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Marratxí ha posat en marxa ‘Farmaciola Covid’, un projecte per facilitar als equips docents dels centres d’ensenyament del municipi la tasca d’apropar als alumnes del primer cicle d’educació secundària la situació extraordinària derivada de l’expansió de la Covid-19.

La farmaciola covid és un maletí que conté material educatiu sobre el coronavirus i que pretén identificar el problema sanitari, explicar les mesures de prevenció i desmuntar mites sobre el virus.

Amb aquest material els alumnes aprenen què és el Covid-19, quin va ser el seu origen i com es va transmetre per tor el món fins convertir-se en una  pandèmia mundial. A causa de la seva ràpida expansió les autoritats sanitàries i polítiques decidiren que la millor solució era confinar a la seva població. Un cop es reduiren els contagis, i es va desconfinar a la població es va decidir que s’havien de seguir una sèrie de mesures de prevenció fins aconseguir una vacuna.

Joc del contagi

La farmaciola conté l’anomenat Joc del contagi, un joc de cartes en el qual cada alumne rebrà una d’aquestes tres cartes: “infectat”, “protegit” i “desprotegit”. Cada alumne ha de “saludar-se” amb tres companys i anotar a un paper amb qui ha mantingut contacte. Un cop tothom té anotat el nom de 3 companys s’atura el joc i el professor intervé. A la pissarra s’anotarel nom de “l’infectat” i dels seus tres “contactes”. Si el contacte anava “protegit” no segueix la cadena de contagis. En cas contrari la persona “no protegida” passa a ser “infectat” i es repeteix el procés de rastreig de contactes. Es repeteix el procés fins que tota la classe està anotada a la pissarra i es quantifica el nombre total de “contagiats”.

Desmuntant Mites amb Kahoot

Kahoot és una eina que consisteix en un total de 15 preguntes, algunes d’elles es poden resoldre amb vertader o fals, les altres tenen quatre possibles respostes. El joc proposa dues dinàmiques per a desenvolupar amb els alumnes. Dinàmica I (concurs): cada alumne des del seu dispositiu mòbil podrà triar la resposta adequada i observar els resultats a posteriori. Dinàmica II (consens): la classe sencera discutirà quina resposta consideren que és la correcta i de forma concensuada s’escollirà aquella. Un cop resolt el dubte sobre la resposta correcta es pot crear un petit debat sobre si coneixien aquesta dada o si al contrari discrepen.

Farmaciola Covid és una forma de que els alumnes de primer cicle de secundària aprenguin jugant uns coneixements essencials per a la salut dels propis alumnes i del seu entorn.

Farmaciola Covid ha tengut una molt bona acollida entre els centres que han participat al projecte. Els organitzadors han rebut felicitacions dels centres educatius perquè els alumnes han consolidat els coneixements que ja tenien sobre el Covid i han incorporat aprenentatges claus per afrontar la pandèmia. Un exercici deliberatiu que els ha permès interioritzar els mecanismes de contagi del virus per evitar les pràctiques de risc que poden incrementar el nombre d’infeccions. Uns aprenentatges essencials per a la seva salut que, a més, els joves han pogut transmetre al seu entorn social.