El Consell de Govern ha aprovat mantenir els nivells d’alerta a les Balears. Així totes les illes es mantenen en el nivell 4 d’alerta sanitària i continuen en vigor la majoria de mesures de reforç de Mallorca, Eivissa i Formentera fins al proper 1 de març.

La limitació de la llibertat de circulació es mantindrà entre les 22.00 h i les 6.00 h a totes les illes i també es mantindran les restriccions d’entrades i sortides a les illes d’Eivissa i Formentera. Pel que fa a les reunions socials, a Menorca continuaran podent ser d’un màxim de sis persones i dos nuclis de convivència, mentre que a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera estaran limitades a un únic nucli de convivència.

Pel que fa a la resolució de Salut, tot i que manté les mesures que ja eren vigents a totes les illes, estableix modificacions que afecten l’illa de Mallorca, en concret l’activitat comercial, cultural i esportiva. Així doncs, a partir del 15 de febrer els centres comercials i les grans superfícies comercials poden obrir les portes, però amb un màxim del 30 % de la capacitat màxima permesa. A més, els aparcaments també s’han de mantenir amb una capacitat del 50 %. D’altra banda, hauran de controlar la capacitat dels recintes i també de cada planta dels establiments, si tenen diferents plantes, i hauran de disposar de mesuradors de CO2.

Quant als dies d’obertura, els centres comercials hauran de continuar tancats en cap de setmana i dies festius. Aquesta restricció no s’aplica als establiments dedicats al comerç essencial o la part d’aquests que estiguin destinats a aquest comerç essencial. Pel que fa a l’activitat cultural, es permetrà la presència de públic en teatres, auditoris, cinemes i circs de carpa de Mallorca fins a un màxim del 50 % de la capacitat permesa, mentre que actualment el límit era del 30 %.

Així mateix, en l’àmbit de l’esport, es permetrà l’activitat esportiva de baixa intensitat, com ara el ioga o el pilates, tant en sala com en acadèmies de ball. Aquestes activitats hauran de ser de com a màxim sis participants, els quals hauran de dur mascareta, i no es podrà superar el 30 % de la capacitat. A més, els espais on es duguin a terme les activitats hauran d’estar ben ventilats.

A les piscines esportives cobertes es podrà dur a terme activitat esportiva, sempre que no se superi el 20 % de la capacitat i que es garanteixi un mirall d’aigua de quatre metres quadrats per persona i un màxim de dues persones per carril de natació.

També es permet incrementar de dos a tres els entrenaments setmanals als esports d’equip i de contacte, que hauran de continuar sent sense contacte físic, respectant en tot moment la distància d’1,5 m.

La resolució que s’ha aprovat també inclou una modificació del nivell 4 d’alerta sanitària. A partir d’ara, a les illes que estiguin en aquest nivell es permetran les activitats extraescolars, que fins ara no estaven permeses. A més, s’introdueix una excepció en l’activitat a acadèmies i centres de formació i autoescoles. Tot i que només es permeten grups de màxim sis persones i amb un màxim del 50 % de capacitat, en els cursos d’aptitud professional (CAP) per a conductors el màxim serà de catorze persones.

Flexibilització del règim de visites i sortides dels usuaris de les residències a totes les illes

D’altra banda, també s’estableixen modificacions del pla de mesures que impliquen una flexibilització del règim de visites i sortides dels usuaris de les residències a totes les illes. En el nivell 2, es permetran les visites als residents de la mateixa manera que en el nivell 1.

Pel que fa a les sortides de les residències, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitats, en tots els nivells d’alerta les persones podran fer sortides de manera autònoma o acompanyades dels familiars o l’entorn afectiu, sempre que tots hagin rebut la formació sobre les mesures d’higiene i seguretat, i estiguin en condicions d’entendre-les i complir-les.

El resident o el seu tutor legal, familiar o referent de l’entorn afectiu que es faci càrrec de les cures de la persona ha de signar una declaració responsable amb el compromís que es compliran les mesures sanitàries. A més, en el cas de sortides amb pernoctació de més de 72 hores, abans que la persona usuària torni al centre i amb antelació suficient, la residència ha de sol·licitar una prova de detecció de SARS-CoV-2 al Centre Coordinador del Circuit de Gestors Vulnerables de la Central de Coordinació de COVID-19 i especificar el motiu del retorn a la residència. En aquests casos el resident només podrà tornar quan tengui el resultat negatiu de la prova o criteris clínics d’infecció resolta.

Finalment, no es permeten les visites ni les sortides a residents o visitants que hagin estat contacte estret d’una persona amb COVID-19, que tenguin COVID-19 o que presentin símptomes de la malaltia.