UNA PLANTADA D’ARBRES A LES IMMEDIACIONS DE LA CARRETERA D’INCA SERÀ EL SUS DEL NOU GRUP DELS ESPAIS JOVES, ECOJOVENTUT MARRATXÍ

557

Dissabte 14 de març, en un solar municipal de titularitat pública ubicat a la carretera d’Inca (a l’altura de Ses Tres Germanes), l’Ajuntament hi durà a terme una plantada d’arbres que reduiran l’impacte visual dels immobles del polígon industrial més propers a aquesta via de circulació.

És una actuació conjunta entre els departaments de Joventut i de Medi Ambient, arran d’una petició en aquest sentit d’un grup d’una quinzena de joves (EcoJoventut Marratxí), que s’erigeixen en una nova branca (mai millor dit) dels Espais Joves. En aquest cas, aquest grup s’encarregarà d’organitzar i promoure activitats relatives al medi ambient.

Els arbres que es plantaran diversos treballadors de Medi Ambient seran 18 xicrandes. Són arbres de fulla caduca que dona una flor lila. Aquests arbres estaran alineats amb la línia de plataners que són en el mateix solar, al costat del carril-bici. El personal de Medi Ambient també s’encarregarà de tutoritzar les xicrandes (subjectar l’arbre acabat de plantar amb uns bastons) i de fer-ne el manteniment.

 “El fet que aquests 18 arbres se sembrin a prop del polígon té diversos avantatges o connotacions positives: té una parada de tren a prop; també s’hi pot arribar pel carril-bici, la qual cosa el fa un espai molt accessible”, expliquen la regidora de Medi Ambient, Cristina Alonso, i la regidora de Joventut, Irene García. “D’altra banda, els joves també han de ser conscients de tota la feina que hi ha en relació amb la plantada i conservació dels arbres, i apelam a la seva responsabilitat a l’hora de cuidar-los adequadament”.

La de la sembrada d’arbres serà el sus al conjunt d’activitats que aquest nou grup dels Espais Joves durà a terme al llarg de l’any, entre les quals hi ha previst fer un hort en Es Pont d’Inca i una futura neteja dels torrents del municipi.