UN DIA AMB L’EQUIP DE DINAMITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

286

La participació ciutadana és una de les qüestions que s’han posat en marxa en aquesta legislatura, per primera vegada a l’Ajuntament. Un equip de quatre persones fan feina diàriament per dinamitzar aquesta temàtica, i ho fan a través de distintes iniciatives. 

Aquest equip el formen el politòleg Miquel Vilanova, cap de l’Àrea de Participació, Neus Lliteras, llicenciada en Geografia, màster en Participació Ciutadana i directora de l’empresa GestAmbiental, i les sociòlogues Maria Antònia Cladera i Miquela Llull, tècniques en Participació Ciutadana de la mateixa empresa, que presta els seus serveis al consistori.

Ells mateixos expliquen el principal objectiu de la seva feina. “Bàsicament, consisteix a fomentar i dinamitzar la participació ciutadana a Marratxí, i explicar tant a joves com a adults quines possibilitats i vies tenen d’incidir en els projectes municipals. També ajudam a dinamitzar les activitats d’entitats, associacions i col·lectius, tant pròpies com externes (participant en plataformes, manifestacions, crítiques…). De la mateixa manera, intentam impulsar el treball en xarxa: és a dir, que la gent i les entitats es coneguin i puguin fer coses conjuntament”.  

Dos grans projectes han ocupat els professionals de l’àrea: d’una banda, conscienciació (i posterior implicació) a l’alumnat de Primària i Secundària sobre la democràcia i la participació i, de l’altra, foment de la ciutadania en les distintes edicions dels Pressuposts Participatius.  “Dins del Servei de Dinamització de Participació Ciutadana, una part és assessorament i atenció presencial a les entitats (a la seu de l’Ajuntament els dimecres matí i a l’edifici Erika els dijous d’horabaixa). Posteriorment, vàrem començar a enfocar projectes cap a l’Educació Secundària i cap als Pressuposts Participatius. Respecte a aquest capítol, hem de subratllar l’evolució que hi ha hagut, ja que el primer any les propostes varen sorgir de l’Ajuntament, i la ciutadania les va prioritzar, mentre que a partir de la segona edició ja varen ser els ciutadans els varen presentar i votar les propostes. I enguany, seguim en aquesta mateixa línia”.

Finalment, malgrat la falta de referents del passat, els integrants valoren com a molt satisfactoris distints aspectes de la seva labor. “La nostra feina amb els al·lots és molt positiva. Ens consta que tant professors com pares estan contents que donem als joves aquests coneixements o aquestes eines perquè puguin participar i fer coses. Això és una satisfacció important per a nosaltres. I també l’augment de participació que hi ha en els pressuposts participatius. És sinònim que més o menys la feina que feim té una resposta”. 

Per altre costat, indiquen que “quan els alumnes, sigui de Primària o de Secundària, són capaços de confrontar idees davant l’altre de manera raonada i crítica, ens sents satisfets. Que puguin defensar una idea és un fet important, fins i tot de canviar d’idea. En definitiva, el fet d’obrir aquest espai de debat per a l’alumnat és un fet important, des del nostre punt de vista”. 

DINAMITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN XIFRES

Servei presencial:

2017 i 2018: 165 assessoraments i acompanyaments.

Pressupostos Participatius:

2017: 30 projectes presentats per l’Ajuntament, 1343 persones votaren.

2018: 42 projectes presentats per la ciutadania, 1761 persones votaren.

Projectes educatius (Aprenem a Participar i Construïm Democràcia)

2017-2019: 736 alumnes de primària.

2017-2019: 1.482 alumnes de secundària.