UN DIA AMB L’ÀREA DE GENT GRAN

301

Sara Browne i Mariangels Martínez són les dues professionals de l’Ajuntament que dediquen la seva activitat diària al servei de les persones majors del municipi. Seguint les directrius de Cristina Alonso, regidora responsable de l’àrea, Browne i Martínez mantenen una relació fluida i constant amb el col·lectiu, al qual impulsen (amb activitats diverses finançades pel consistori) a tenir activitat (física i cognitiva) i deixar aparcat el sedentarisme que tan perjudicial és en molts aspectes de la seva vida.

“Per sobre de tot el nostre objectiu és que les persones grans, a partir de 65 anys, es mantinguin actives des de tots els punts de vista. Aquest fet els durà molts d’avantatges des de l’àmbit físic, mental, psicològic i també social”, apunta Browne. “Nosaltres feim feina des d’un punt de vista preventiu en la salut d’aquestes persones, i això, sens dubte, evita depressions, ansietats i patologies diverses”, afegeix.

Vuit són les associacions de gent major constituïdes i reconegudes com a tals a Marratxí. A més, s’integren totes en la Federació de Majors de Marratxí (FAPEMAM), fundada l’any 2002 i que es reuneix amb caràcter rotatori a les distintes entitats cada dos mesos.

Aquestes associacions duen a terme les activitats pròpies que consideren, però també en tenen en comú, i és en aquestes on intervé l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament. “Un dels requisits que demanam a les persones per participar de les activitats gratuïtes de l’Ajuntament per a gent major és que estiguin apuntades en alguna associació, és a dir que fomentam l’associacionisme en el municipi”.

Hi ha activitats físiques (gimnàstica, chi-kun o natació), també dins l’anomenada “aula cultural”, on hi caben tallers de redacció, matemàtica, música o cultura general, i a l’àmbit tecnològic, amb classes que varen començar essent d’informàtica i que es van adaptant als nous temps, de manera que han incorporat maneig d’internet, facebook i, fins i tot, d’un smartphone. També s’imparteixen tallers anomenats “de vitamines emocionals” per afavorir l’autoestima. En total, gairebé 500 persones, majors i actives, prenen part en l’àmplia oferta d’activitats que se’ls ofereix des de l’Ajuntament.

A més, cada cert temps també prenen part en excursions i, una vegada l’any, fan una sortida conjunta a un hotel. La propera toca el mes de març.

LES XIFRES DE L’ÀREA DE GENT GRAN:

Socis de les distintes associacions: 2.071

Pla de na Tesa: 348

Sa Cabana: 465

Es Siurell: 250

Pont d’Inca: 350

S’Olivera: 160

Es Garrovers: 97

Cas Capità: 100

Es Turó: 301

Total socis que participen en activitats organitzades per l’Ajuntament: 486

Professionals del departament: 2