UN DIA AMB LA BRIGADA DE VIES I OBRES

405

Arreglar les voravies, canviar els senyals de trànsit, fer el manteniment dels edificis municipals, preparar les infraestructures per a les festes i fires, atendre urgències… Les activitats que duen a terme els membres de la Brigada de Vies i Obres de l’Ajuntament són molt variades al llarg de l’any i també en el seu dia a dia. Són 22 persones que fan feina sota la coordinació de Miquel Frontera, que hi actua com a encarregat. 

Amb un horari de feina que va de dilluns a divendres de les set del matí a les dues de l’horabaixa, la Brigada de Vies i Obres, depenent de la regidoria del mateix nom, treballa diàriament per atendre, per ordre de prioritats, totes aquelles tasques de manteniment que van sorgint en un municipi tan dispers geogràficament com és Marratxí. 

“La nostra feina -explica Frontera- sol estar força programada, de manera que normalment tothom té una feina assignada en el dia a dia, segons els grups de feina a què pertany cadascú. Però a més de la feina quotidiana, també atenem urgències que es puguin produir, com és el cas de carrers inundats o caiguda de parets sobre la via pública… A més de la feina convencional, també ens ocupam de traslladar dos pics al mes els aliments que arriben a Sa Deixalleria fins als dos locals del Casal Solidari, a Pòrtol i a Sa Cabana”. 

L’encarregat de la Brigada (substituït quan es fa necessari per Pedro Bibiloni) explica que “demanam als veïnats que tenguin un poc de paciència. No deixam d’atendre res, però sempre hem de prioritzar les actuacions que hem de fer i hem de tenir en compte que hem d’actuar a nuclis molt dispersos i en molts fronts”.

Frontera també fa una crida a la responsabilitat dels veïnats des del punt de vista del civisme. “Allò que no s’espatlla, no s’ha d’arreglar. I el mobiliari dels carrers i places és de tots nosaltres. Per desgràcia, sovint hem d’arreglar els desperfectes ocasionats per actes vandàlics, ja sigui arrencament de senyals, pintades o foc a papereres…”. 

Capítol a part mereixen les fires i festes que s’organitzen al llarg de l’any a Marratxí. Així, Frontera comenta que “en aquest sentit, la que ens du més feina és la Fira del Fang, que començam a preparar amb un mes d’antelació. Dia 31 de gener ja vàrem fer la senyalització i a partir de dia 3 de febrer ja iniciarem el muntatge dels estands. L’altra activitat que ens genera més feina són les Festes de Sant Marçal, en què començam a treballar una setmana abans”. 

La dels membres de la Brigada no és una feina còmoda: solen fer feina a l’exterior, i han de suportar fred i pluja a l’hivern i molta calor a l’estiu. “I hem de pensar que tot el que muntam, una vegada acabat l’esdeveniment en qüestió, ho hem de desmuntar. Per tant, sempre és una doble feina”. 

Igualment, la qüestió de la prevenció de riscs laborals està plenament integrada en la feina diària de tots els operaris. “Evidentment, és així. A més, per a les persones que s’incorporen cada any es fa un curset formatiu en aquesta matèria. En aquest cas, el 4 de febrer”. 

LES XIFRES DE LA BRIGADA DE VIES I OBRES 

Nombre de treballadors: 23 (1 encarregat, 2 xofers de camió i 1 peó, 2 de manteniment d’edificis municipals, 6 picapedrers, 2 pintors, 3 de senyalització, 2 administratives, 5 a les escoles púbiques). 

Flota de vehicles: 3 camions i 12 furgonetes.

Nombre d’actuacions 2019: 2.000 aproximadament (entre Línia Verda, reparació de voreres i senyalització). Festes: muntatge i desmuntatge de 66 cadafals i 31.735 cadires.

Nombre d’actuacions 2020: 23 foguerons. Muntatge per a les cinc cavalcades de reis (cadafals i senyalitzacions de recorregut). 120 actuacions entre Línia Verda, avisos de policia i de particulars.

Telèfon: 971 60 45 62