UN DIA AMB ELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS

336

Els Serveis Socials Comunitaris Bàsics fan feina (sovint anònimament) per tal que diverses necessitats de la població de Marratxí siguin ateses amb la màxima eficàcia i rapidesa, ja sigui en matèria d’ajuda alimentària, de material escolar o d’igualtat. En tots els àmbits, les paraules clau són conscienciació i prevenció.

Dins dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, coordinats per Marta Serra, s’hi inclouen actuacions en matèria d’atenció individual, familiar i grupal. De fet, el programa comunitari “Marratxí social”, coordinat per Toni Mascaraque i activat el març de l’any passat, estructura dos grups de feina: d’una banda, els treballadors comunitaris i, de l’altra, els educadors socials. En el primer, hi ha dos treballadors socials, un educador i un sociòleg/politòleg. En el segon, quatre educadors socials. Entre els dos grups, s’estableixen sinergies per optimitzar els recursos.

En tot cas, l’objectiu principal és arribar a tota la població en termes de sensibilització, conscienciació i prevenció. “Es tracta de conèixer al màxim Marratxí, per poder-ne detectar les necessitats principals en matèria de serveis socials”, expliquen. 

Són moltes les iniciatives que en aquest àmbit s’han duit a terme, estan en procés o projectades. Una d’important és l’inventari de recursos, que derivarà en una Guia de recursos, de propera publicació. També fan feina en el projecte de Prevenció del Consum d’Alcohol i Drogues.

Dins del Pla d’Igualtat, han estat moltes les actuacions concretes fetes. Per exemple, les darreres setmanes els treballadors de l’Ajuntament han respost una enquesta en aquest àmbit; enquesta que es farà en dates properes al conjunt del municipi. També s’ha constituït (aquest mes de febrer) la Mesa Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència de Gènere, i la Comissió d’Igualtat. 

Una altra qüestió en què també s’està treballant és en el projecte ‘Marratxí, ciutat educadora’, que pretén implicar el conjunt de la societat marratxinera en termes d’educació. En aquest, ja s’ha establert contacte amb les entitats socials i esportives del municipi, així com amb totes les àrees de gestió de l’Ajuntament, per definir les línies mestres d’actuació i concretar el projecte per fer possible que no només s’eduqui a les escoles i a les cases sinó pertot. 

La gestió de la problemàtica okupa és igualment motiu de feina dels serveis socials comunitaris, que en el decurs de l’any passat varen dur a terme gestions per resoldre el màxim nombre de situacions conflictives. En tot cas, l’objectiu principal en aquest àmbit és trobar una alternativa d’habitatge a l’ocupació per a aquestes persones. 

Paral·lelament, també s’està preparant ja una nova edició de ‘Nits Joves’, que enguany s’iniciarà el mes de maig. Es tracta d’una iniciativa que ofereix distintes opcions d’oci, i es coordina amb Joventut i el Consell de Joventut.  

ELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS EN XIFRES

Nombre de treballadors: 4 

Actuacions d’igualtat el 2018: 25 actuacions 

Habitatges ocupats: 35 presumptament ocupades a l’inici de 2018, 22 que es va comprovar que estaven ocupades, 12 a l’actualitat. 110 ocupadors/es atesos

Prevenció de drogues: 9 activitats

Accions educatives en espais públics: 6

Enquestes estudi sociocultural: Es Garrovers, Son Daviu i Sa Tanca de Can Buc, 192 enquestes. 6 entrevistes amb entitats, 5 reunions veïnals i 5 fòrums socials.

Guia recursos: 500 contactes per A la seva redacció.