UN DIA AMB ELS ELECTRICISTES DE LA BRIGADA MUNICIPAL

296

Amb la coordinació de Rafel Colom, sis electricistes i dos tècnics d’OCA (Organisme d’Inspecció, Control i Seguretat) de la Brigada municipal fan feina a diari per tal que tot allò que té a veure amb l’enllumenat de Marratxí estigui en bon estat. De fet, ells han estat els artífexs de la millora en l’eficiència del sistema d’enllumenat a tot el municipi amb la instal·lació de faroles LED, de la mateixa manera que també han implantat aquesta legislatura els sistemes de control i inspecció (les OCA).

Els professionals, amb dedicació exclusiva a aquestes feines vinculades a la il·luminació del municipi, treballen de 07.00 a 13.30 a l’estiu, i fins a les 14.15 la resta de l’any. A més, cada dia de l’any hi ha un electricista de guàrdia fins a la mitjanit per fer front a eventuals i urgents necessitats, que atén al telèfon 600 21 21 21. L’equip disposa de tres camions, equipats amb la corresponent cistella elevadora.

Feina no els en falta, ja que el municipi té unes 7.500 faroles repartides pels distints nuclis, 135 quadres elèctrics i una vintena d’edificis municipals que han d’atendre. En acabar el primer semestre de l’any, el 30 de juny, el nombre d’actuacions s’enfila fins a les 125.

Entre altres, la brigada d’electricistes a terme tasques de muntatges de les instal·lacions quan hi ha festes, també de problemes que puguin sorgir en les faroles i també en les incidències derivades d’accidents.

Especialment a l’hivern, de tant es tant es produeixen apagades de llum per mor dels diferencials. I sovint també han de resoldre moltes avaries perquè les rates es mengen els cables. Una altra qüestió que també els duia molts maldecaps era el robatori de cables de coure. Però després de posar formigó, els delinqüents ho tenen molt més difícil i pareix que aquests robatoris de coure han anat minvant. En aquest sentit, les àrees més conflictives eren Es Caülls i Son Ramonell.

Com no pot ser d’altra manera, tots ells treballen aplicant les mesures de seguretat necessàries, com ara guants i una jaqueta ignífuga, que han de dur tot l’any, fins i tot amb la incomoditat que els comporta els mesos més calorosos.

Les xifres de la brigada d’electricistes

Treballadors: 6 electricistes i 2 tècnics d’OCA

Faroles: 7.500

Quadres elèctrics: 135

Edificis municipals: 20

Actuacions: 125 fins al 30 de juny

Vehicles: 3 camions, equipats amb cistella elevadora

Telèfon d’urgències: 600 21 21 21