TXIFEST: UNA ALTERNATIVA D’OCI JUVENIL

547

Txifest és un projecte alternatiu i juvenil que té com a objectiu esdevenir un model de referència en els processos de participació de la joventut del municipi. L’objectiu del Txifest és, d’una banda, ampliar el ventall d’oci nocturn tradicional, i, de l’altra, incidir de manera preventiva en les conductes de risc vinculades a l’oci no saludable.

Així, des del programa Txifest, coordinat des de les àrees de Serveis Socials i Joventut, es fa feina per oferir a la joventut del municipi alternatives d’oci que transformin la seva realitat, especialment en termes d’oci saludable i socialització i també per fer-la responsable a l’hora de decidir el seu temps d’oci.

“Amb aquesta calendarització de les activitats que es duran a terme al llarg de l’any, donam consistència a la programació del Txifest -explica la regidora de Serveis Socials, Aina Amengual-. Ens consta que la joventut de Marratxí demandava un oci alternatiu definit i emmarcat en el calendari. Hem de recordar que el Txifest emana del Pla de Drogues. Però en comptes de tenir un document tancat dins d’un calaix, hem preferit donar-li sortida amb activitats com les programades enguany”.

De la seva banda, la regidora de Joventut, Irene García, explica que “efectivament, l’objectiu del Txifest 2020 és dinamitzar la joventut del nostre municipi. Per aconseguir-ho, s’han preparat activitats atractives per cada mes, de manera que la nostra joventut pugui compartir i gaudir d’experiències diverses. Així, contribuirem al fet que puguin créixer de manera saludable”.

UNA ACTIVITAT CADA MES, SEMPRE AMB CARÀCTER GRATUÏT

Al llarg de 2020, Txifest proposa 11 activitats temàtiques (a raó d’una per mes, des de febrer a desembre). Les activitats es duran a terme sempre en divendres i dissabtes i en distints emplaçaments per, d’aquesta manera, dinamitzar els diferents espais del municipi.

Un dels fets destacats del Txifest és que totes les activitats són gratuïtes, fet que respon al model d’oci inclusiu i obert a tothom que caracteritza el programa. L’accés a la cultura, l’esport i l’ús dels espais públics en horaris poc habituals facilita que les persones joves s’apropin de la seva comunitat i que, al mateix temps, s’allunyin de les propostes d’oci consumista i passiu.