Taller per a cuidadors: autocura i atenció a persones en situació de dependència

498

Una vintena de persones, la majoria dones, assisteix cada divendres al taller per a persones cuidadores del centre de salut Martí Serra. Són cuidadores que atenen a pacients amb alzheimer, Parkinson, ELA i altres malalties que, molt sovint, han deixat la seva vida anterior per entregar-se a la cura d’una persona dependent. Al taller reben una formació integral per millorar la seva qualitat de vida i la de les persones que cuiden.

El taller per a persones cuidadores va començar al centre de salut Martí Serra el passat 23 de setembre i es perllongarà fins al 25 de novembre. Té per finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores i millorar l’assistència que presten a persones dependents.

Una de les prioritats d’Atenció Primària és garantir l’atenció als pacients crònics i a les seves famílies i cuidadors a més de reforçar l’atenció domiciliària per tal que els pacients dependents rebin atenció i cuidats de qualitat. Per a aconseguir-ho les infermeres d’Atenció Primària, a més de proporcionar atenció i cures als pacients i famílies, fan servir altres eines com l’educació per a la salut. Un exemple és aquest taller que s’ofereix des del Servei de Salut de les Illes Balears en col·laboració amb l’IMAS i la FDB (Fundació d’atenció i suport a la dependència de les Illes Balears).

Els tallers són impartits per diferents professionals: infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes, farmacèutics i treballadors socials.  Està estructurat en onze sessions setmanals d’una durada de noranta minuts on s’aborden aspectes com el cuidat de la pell, l’alimentació, l’afectivitat del cuidador i del malalt, l’ergonomia, la mobilització, l’ús apropiat de la medicació, la cura de la persona cuidadora, etc. 

Qualitat de vida

L’objectiu principal és proporcionar als cuidadors eines que permetin augmentar la qualitat de vida de les persones dependents així com dels mateixos cuidadors. “Això s’aconsegueix facilitant un lloc de trobada, en aquest cas el centre de salut Martí Serra, on les persones participants puguin trobar suport, comprensió, escolta i ajuda, compartint les seves pròpies experiències amb altres persones amb les mateixes necessitats”, destaca Silvia Garrido, infermera d’Atenció Primària i responsable del taller de cuidadores del Centre de Salut Martí Serra.

El perfil majoritari dels assistents al taller és una dona major de 50 anys que no està en actiu laboralment i cuida del seu familiar (cuidador informal) o dones que treballen cuidant persones dependents (cuidador formal).

Les assistents mostren un interès especial per temes com l’afectivitat, les emocions i l’experiència de cuidar. “L’enfocament actual del nostre sistema sanitari i de les cures és més biopsicosocial i es posa com a centre de la cura a la persona i les seves necessitats, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, deixant enrere els models obsolets que centraven l’atenció sanitària només en tractar la malaltia”, recalca Paola Carbonell, infermera d’Atenció Primària i corresponsable del taller. 

Aquest taller ja té llista d’espera per a pròximes edicions. Les assistents reconeixen que els resulta útil i incorporen els aprenentatges en el seu dia a dia. “També es mostren emocionades per compartir les seves inquietuds i sentir-se compreses per altres persones que estan vivint la mateixa experiència que elles. Els tallers són també un lloc de trobada i suport entre iguals”, apunta Silvia Garrido. 

Tipus de dependència

Les persones dependents sofreixen diferents afeccions que provoquen tant deteriorament físic com cognitiu: Parkinson, Alzheimer, ELA, etc. i en alguns casos és causat per l’edat avançada o complicacions derivades de les malalties cròniques com la diabetis, MPOC o malalties cardiovasculars.

Tallers integrals com aquest milloren les habilitats dels cuidadors en totes les àrees necessàries per a proporcionar una cura de qualitat. Cal tenir en compte que de vegades el cuidador assumeix el seu rol de la nit al dia mentre que altres es converteixen en cuidadors de forma gradual, per exemple amb les malalties degeneratives. Les infermeres responsables dels tallers creuen que és en la part emocional “on necessiten més suport. Cal pensar que tenim cuidadors que abandonen el seu rol social per complet per a entregar-se a la persona que cuiden”, afirma Silvia Garrido.

Autocura

L’autocura suposa un gran repte tant per al professional com per a la persona cuidadora. “El nostre principal objectiu és l’enfortiment de l’autoestima, incrementant la capacitat d’adaptació i generant respostes positives per a afrontar situacions d’estrès, induint una actitud més optimista i millorant la qualitat de vida dels nostres cuidadors principals”, explica Paola Carbonell.

Per això, recomanen que els cuidadors disposin d’una xarxa social i familiar a qui poder demanar ajuda i que intentin trobar moments per a fer activitats que els siguin plaents i que es permetin tenir temps lliure per a elles mateixes. “Cal fer molt èmfasi en aquest aspecte perquè moltes d’elles dediquen 24 hores cada dia a la cura d’una altra persona sense descans setmanal i sense vacances”, conclou Silvia Garrido.