Salut amplia la vacunació contra l’herpes zòster a la població de 65 i de 80 anys

217
Couple sitting on the bench with their back to the camera

La Conselleria de Salut i Consum ha iniciat el procés per a la vacunació contra l’herpes zòster a la població de 65 anys, amb recaptació a l’edat de 80 anys, és a dir a les cohorts dels nascuts els anys 1958 i 1943, que sumen prop de 21.000 persones. Per vacunar aquesta població diana i els grups de risc a partir de 18 anys, la Conselleria de Salut i Consum destinarà enguany 2.261.000 euros.

Cal recordar que, fins ara, atesa la disponibilitat limitada de dosis, únicament rebien la vacuna determinats grups de risc d’acord amb l’ordre de prioritat que va establir la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Ara, la Direcció General de Salut Pública i Participació ha dictat la instrucció per ampliar la vacunació contra l’herpes zòster a la població de 65 i de 80 anys de les Illes Balears, de manera que els centres de salut la podran administrar tan aviat com els arribin les dosis necessàries, tenint en compte que la distribució comença aquesta setmana dins la planificació habitual dels centres. Es calcula que es podran beneficiar d’aquesta vacuna 13.408 persones de 65 anys i 7.460 persones de 80 anys.

A aquests col·lectius se suma la població de risc, a partir de 18 anys, amb els criteris d’inclusió que s’indiquen tot seguit:

1. Trasplantament de progenitors hematopoètics, al·logènic o autòleg.

2. Trasplantament d’un òrgan sòlid.

3. Tractament amb fàrmacs anti JAK.

4. Infecció VIH.

5. Pacients amb hemopaties malignes que han de començar un tractament amb quimioteràpia o que ja la reben.

6. Pacients amb tumors sòlids que han de començar un tractament amb quimioteràpia o que el reben.

Tal com recull el document Recomanacions de vacunació davant l’herpes zòster del Ministeri de Sanitat, l’herpes zòster és una malaltia molt freqüent, amb més incidència a partir de l’edat de 50 anys i en dones, que augmenta amb l’edat i, de manera considerable, amb la presència d’immunodepressió i determinades condicions de risc.

Presenta una baixa mortalitat, però les complicacions que pot presentar, sobretot la neuràlgia ─caracteritzada per dolor intens de difícil tractament i llarga durada─, poden ocasionar discapacitat i disminuir la qualitat de vida, per la qual cosa constitueix una càrrega important per a la societat, tant pels costs directes de l’assistència sanitària com per la pèrdua de productivitat en les persones més joves i dels cuidadors en els pacients més grans.

A més, s’espera un augment de la incidència a causa de l’envelliment de la població i del nombre creixent de persones amb comorbiditats i amb immunodepressió, indica el document. D’aquí la importància de la prevenció mitjançant la vacuna.