SA DEIXALLERIA, PEDRA ANGULAR DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

516

En aquesta edició de la revista, s’hi inclou un reportatge ampli sobre els residus, i particularment sobre els residus a Marratxí. Sigui com sigui, un pilar cabdal en la gestió d’aquests residus és, sens dubte, Sa Deixalleria, construïda el 1999 i que l’any passat va rebre’n gairebé 24.000 tones.

En un principi, Sa Deixalleria va començar funcionant com a dipositària únicament de residus susceptibles de reutilització, que, al mateix temps, esdevenien la matèria primera per a l’organització de tallers ocupacionals.

El cas és que ben prest l’augment poblacional que va registrar Marratxí a principis d’aquest segle va obligar que Sa Deixalleria fos el lloc on anassin a parar gairebé tots els residus generats en el municipi. I aquí parlam, entre d’altres, de vidres, plàstics, cartró, paper, residus perillosos, restes de poda…, i també de tots aquells que, des d’enguany, recull en primer terme Sa Deixalleria Mòbil.

Així, actualment (i des de ja fa anys), Sa Deixalleria rep els residus que prèviament han recollit a les distintes àrees d’aportació tant el personal de l’empresa municipal Marratxí XXI com de la brigada de Medi Ambient. Aquesta recollida fa referència als residus dipositats dins els contenidors del carrer, específics per a les diferents fraccions (envasos lleugers, paper-cartró, vidre i rebuig), com a aquells dipositats fora dels contenidors de manera incívica i sense complir amb l’Ordenança municipal de Medi Ambient (principalment, enderrocs, voluminosos i restes de poda).

Cada dia, una flota de quatre camions no atura de recollir-los en aquestes àrees i dipositar-los a Sa Deixalleria. Una vegada els distints compartiments estan plens, es transporten a les instal·lacions de les concessionàries del Consell de Mallorca, bé a MAC Insular, si són enderrocs, voluminosos o pneumàtics fora d’ús, bé a TIRME, per a la resta de residus domèstics. En aquest sentit, Sa Deixalleria seria una estació de pas dels residus, abans de ser enviats al seu destí, ja sigui per, entre d’altres, ser incinerats amb recuperació d’energia (valorització energètica), per a la fracció rebuig, o seleccionats per tipus de material i enviats a plantes de reciclatge de la Península, en el cas dels envasos lleugers.

En termes de reutilització i recuperació, també s’ha de parlar de la col·laboració de Sa Deixalleria amb Fundació Deixalles, una entitat que, a través dels residus, dóna feina a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Així, a Fundació Deixalles, hi arriben procedents de Sa Deixalleria mobles, llibres, roba, electrodomèstics o juguetes.

A títol particular, la ciutadania també pot deixar directament els residus a Sa Deixalleria, això sí, respectant les normes d’ús i les quantitats fixades per a cada fracció (es poden veure els horaris i el telèfon a l’apartat de xifres).

A més de tot això, Sa Deixalleria també és, des de 2017, l’espai que ocupa, parcialment, el personal de l’àrea de Comerç i Empresa. Així tant el departament de Medi Ambient com el de Comerç disposen de sengles aules on imparteixen formació.