PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: EL POBLE AMB VEU I VOT PER MILLORAR MARRATXÍ

673

Els Pressuposts Participatius permeten millorar el municipi i el seu entorn a partir de les propostes d’inversió que planteja la ciutadania i les entitats. Ja se n’han celebrat tres edicions, la qual cosa implica que va ser una iniciativa que va veure la llum la legislatura passada.

A través d’aquests pressuposts, cada any, l’Ajuntament de Marratxí destina 200.000 euros a dur a terme les propostes presentades per la ciutadania, en primer terme, i, posteriorment, més votades pels mateixos veïnats. En tot cas, totes tenen com a denominador comú contribuir al benestar del conjunt d’habitants del municipi.  Aquestes propostes són les elegides per la ciutadania amb un límit: que la suma de les propostes més votades no pot superar els referits 200.000 euros.

Des del punt de vista de generació de propostes, aquesta fase està oberta a la participació tant de particulars, com també tot tipus d’entitats o col·lectius, des d’AMIPAS fins a associacions de tota casta. Any rere any, ha crescut el nombre de propostes formulades, que queden subjectes a revisió i anàlisi per part dels respectius tècnics municipals abans d’entrar (o no) a la llista de propostes finalistes.

Pel que fa a la fase de  votacions, amb el requisit de ser major de 16 anys i estar empadronat a Marratxí, a la darrera edició dels Pressuposts Participatius, la participació va ser de 1.851 persones enfront de les 1.761 persones de la segona edició i els 1.433 de la primera. En aquesta darrera edició, el canal de participació més usat va ser el de la plataforma on-line, molt per sobre del vot presencial.

Les propostes amb major suport de la ciutadania, amb el límit anual dels 200.000 euros, es poden encasellar en distintes categories: medi ambient (per exemple, repoblació de zones verdes), salut (rutes verdes), esports (construcció de noves pistes poliesportives, Parc de la Cal·listènia), tecnologia (instal·lació de punts Wi-Fi), joventut (Bus Jove) o educació (actuacions diverses a distintes escoles).

Dels Pressuposts Participatius d’anys anteriors, queden algunes propostes pendents d’execució pel fet de situacions puntuals que s’han de resoldre.