Marratxí reprèn els terminis per sol·licitar subvencions de l’IBI 2019 els propietaris d’immobles catalogats

546

El passat dia 14 de desembre es va obrir la convocatòria del 2020 sobre subvencions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de l’exercici 2019 per a immobles inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxí. Amb la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Marratxí va interrompre tots els terminis administratius, inclòs el que fa referència a aquestes subvencions. Ara, a partir de l’1 de juny, aquest termini tornarà a obrir-se per, per poder presentar sol·licituds fins al dia 16 del mateix mes de juny. 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a determinats béns immobles (BOIB, núm. 40,d e 21 de març de 2015), es poden presentar a qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament:

-Casa consistorial, camí de n’Olesa, 66 (Sa Cabaneta) tel. 971 788 100.

-Negociat de Cadastre, carrer Major, 2 (Pòrtol) tel. 971 603 204.

-Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), av. Antoni Maura, 56 (Pont d’Inca) tel.  971 795 145.

-Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), carrer Cabana, 57 (Sa Cabana) tel. 971 794 643.