Marratxí protegeix els Sestadors de Son Verí dels actes vandàlics amb la construcció d’una tanca i acorda el seu manteniment continuu

86

El consistori vol preservar l’entorn del immoble acordant-ne un manteniment continu que inclou neteja i retirada de mala herba del solar de Ses Porqueres i l’annex, també en situació d’ abandonament

L’Ajuntament de Marratxí decideix protegir els Sestadors de Son Verí dels actes vandàlics que s’han anat succeint en els darrers anys amb la construcció d’una tanca que impedeix l’accés. A més, el consistori s’ha compromés a través d’un acord amb els serveis de manteniment, a netejar i retirar les males herbes de manera continua. 

La brigada de Medi Ambient ha procedit a la neteja i retirada de vegetació dels Sestadors de Són Verí. Segons el regidor l’àrea de Medi Ambient, Manuel V. Martínez, “els Sestadors eren una part fonamental de la possessió de Son Verí i del sector ramader local, un lloc de recollida de principalment ovelles i altres bestiars que fins i tot es van utilitzar durant un temps de recolliment de porcs, per això molts marratxiners també els anomenen Ses Porqueres”.

Apunten des del consistori que en les darreres legislatures hi ha hagut diversos intents de rehabilitar aquest patrimoni mitjançant partides pressupostàries que no van arribar a utilitzar-se per diferents raons. 

Segons l’Ajuntament, a l’espera que aquesta rehabilitació es faci efectiva, en el futur s’ha decidit preservar i protegir l’immoble, acordant-ne un manteniment continu i condicionant també el solar annex que es trobava igualment en situació precària.