Marratxí celebra la Taula local de coordinació i prevenció contra la violència masclista

73

La regidora d’Igualtat, Elvira García, que ha presidit la Taula: “Tots tenim i treballem per un objectiu comú, i aquesta taula és important per conèixer i fixar les bases del que es fa des de cada àmbit”.

A la Taula participen la directora de l’IBdona, el representant de l’EMUME de la Guàrdia Civil, tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Marratxí, a més de professionals dels centres de salut, dels centres educatius dels IES i les entitats del tercer sector (Creu Roja, Cáritas, Casal Solidari)

L’Ajuntament de Marratxí ha celebrat aquest matí la V Taula local de coordinació i prevenció contra la violència masclista, on s’analitzen totes les activitats fetes en el 2023 i també les idees amb les quals es pot fer feina durant el 2024. La Taula es divideix en dues comissions, la d’intervenció, que són els serveis i les administracions que atenen directament  les víctimes de violència de gènere. I la de prevenció, on es treballa en com evitar que aquestes violències continuïn i amb l’objectiu de l’erradicació definitiva d’aquesta.

La Taula l’ha presidida la regidora d’Igualtat, Elvira García, i l’han acompanyada la presidenta de l’IBdona, Cati Salom, el cap de l’Equip Mujer-Menor (EMUME), Óscar Bueno, i tècnics de l’Ajuntament de Marratxí (Serveis Socials, Igualtat, Cultura, Joventut, Policia Local i Participació Ciutadana, a més de Guàrdia Civil, professionals dels centres de salut, dels centres educatius dels IES i les entitats del tercer sector (Creu Roja, Cáritas, Casal Solidari).

La regidora, Elvira García, ha assegurat que “per mi és un honor poder presidir laTaula, fer equip i remar amb un objectiu comú, conèixer nous recursos i lluitar de manera transversal contra aquesta xacra. És molt important que formem aquest equip per comunicar entre nosaltres tot el que passa des de diferents àrees d’actuació”.

Per la seva part, la presidenta de l’IBdona, Cati Salom, ha valorat la presidència d’aquesta taula de la següent manera: “Ho veim d’una importància cabdal, perquè sempre deim que qui realment està en contacte amb les violències masclistes, pot observar i pot donar la veu d’alarma són les institucions que estan fent feina en els municipis. És molt important que totes les entitats Guàrdia Civil, Policia Nacional, que operen en el municipi de  Marratxí puguin tenir aquest espai per crear sinergies i posar punt en comú. S’ha de tenir en compte que d’ella es desprenen dues taules més, una d’intervenció i una de prevenció i sensibilització i és d’on llavors es treuen Moltes de les accions de les quals ens posaran al corrent en aquesta taula.”

La Taula de Coordinació contra la Violència Masclista és el recurs més sòlid del municipi, ja que compta amb totes les instàncies implicades en la lluita. Enguany, també ha participat Óscar Bueno, cap de l’EMUME a les Balears, que ha afegit que “ens encarreguem de la fiscalització i control de les víctimes i donar les instruccions oportunes als equips de Viogén a cadascuna de les companyies que formen les Illes Balears. Estic participant en totes les taules que s’estan convocant com a cap visible, en representació de la Guàrdia Civil, per a qui és prioritària la protecció de les víctimes. Farem una tempesta d’idees per veure que es pot fer al municipi de Marratxí”.

L’objectiu principal que té la Taula, és que en les diferents localitats i municipis de les Illes Balears pugui haver-hi una coordinació i un treball en xarxa de totes les entitats, serveis i administracions que fan feina entorn de les violències masclistes.