L’ús de mascaretes és ja obligatori per a majors de sis anys en la via pública

679

El Govern ha fixat que la utilització de qualsevol mena de mascaretes sigui obligatori a partir del 21 de maig en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Així que l’estableix una ordre signada pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, que recull el BOE d’avui en la qual s’especifica que queden exclosos de l’ús de la mascareta els nens menors de sis anys. Això sí, la seva utilització és “recomanable” per als nens d’entre tres i cinc anys. Entre les excepcions també es compten les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de mascareta i persones en les quals l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats. Així mateix, no estaran obligat a la seva utilització aquells que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

El seu ús tampoc serà obligatori en el desenvolupament d’activitats en les quals, per la seva pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta com, per exemple, la ingesta d’aliments i begudes. Finalment, aquesta ordre eximeix de la utilització de protecció a les persones que al·ludeixin a causes de força major o a una situació de necessitat.

Segons informa Europa Press, l’Executiu ha explicat que l’ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per a reduir la transmissió comunitària del Covid-19 està justificat “no sols per la seva alta transmissibilitat, sinó també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per a bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat”.

Així mateix, segons recull l’ordre, és necessari seguir un principi de precaució que permeti continuar per la senda de la reducció dels casos de contagi de la malaltia a Espanya, principalment quan no es disposa d’altres mesures com la vacunació. Aquesta decisió arriba després que així ho acordessin aquest dilluns el Govern i les Comunitats Autònomes durant la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SMS).

D’aquesta forma, a l’ús ja obligatori en el transport públic el seu sumarà ara la utilització obligatòria en espais tancats i en la via pública si no és possible garantir la distància mínima de seguretat de dos metres.