Línia Verda, la via més ràpida per resoldre les incidències

876

Línia Verda és un servei de l’Ajuntament de Marratxí que permet als veïnats comunicar de forma ràpida i senzilla les incidències que detecti al municipi. Fins ara es podien comunicar a través de la web, però des del mes de desembre de 2020 la comunicació de les incidències es centralitza a través de l’app de l’Ajuntament.


Les incidències relacionades amb els fems suposen la part més important del servei de Línia Verda. Entre l’1 de gener de 2020 i el mes de desembre de 2020, els fems representen el 18,26% de les incidències, amb un total de 303 assumptes, seguides de l’enllumenat amb el 16,8%, amb 280 incidències, i Neteja, que representa un 11,3% del total, amb 188 incidències comunicades.


Les incidències respecte als fems tenen a veure de vegades en contenidors desbordats o amb queixes de brutícia al voltant dels contenidors. De vegades les incidències arriben acompanyades de fotografies. Com la d’un usuari que enviava una foto on es veien bosses plenes de fems al voltant d’un contenidor o un altre ciutadà que alertava que alguns veïnats havien deixat abandonat un matalàs a prop d’un contenidor de cartró.


Les incidències comunicades a través de Línia Verda referents a l’enllumenat tenen a veure moltes de vegades amb fanals fossos o amb carrers sense llum. També es comuniquen incidències per excés de llum. És el cas d’un veïnat de la plaça Barceló que informava que la potència dels fanals molestava a l’hora de dormir.


Respecte a la neteja, tercer gran grup d’incidències al municipi, els veïnats demanen que es passin a netejar alguns carrers. Altre veïnat de Pòrtol també informava a través de l’app Línia Verda que el seu carrer estava ple de deposicions de cans. Altra incidència habitual és la presència de fems, llaunes o vidres romputs al carrer. Unes queixes que s’atenen tot d’una però que generen un impacte visual en el municipi, i on també té molt a veure la urbanitat i el respecte dels ciutadans per les regles més elementals com pot ser no deixar vidres romputs o recollir les deposicions dels seus cans. Cal recordar que el servei Línia Verda entra en funcionament quan la incidència ja s’ha produït i allò que caldria evitar són les incidències evitables, com trobar vidres romputs o deposicions de cans.


Respecte al temps de solució dels problemes esmentats, la referent a les instal·lacions esportives és la que més tarda en solucionar-se, amb 188 dies. Les incidències més ràpides en solucionar-se són les relatives a residus abandonats, amb 20 dies de temps de solució, i Neteja, amb 35 dies. Cal tenir en compte que resoldre algunes incidències requereix pocs mitjans, com pugui ser retirar fems del carrer, i d’altres, més complexes, on factors legals, burocràtics o econòmics dificulten la seva resolució, com pugui ser la retirada d’un vehicle abandonat del carrer o solucionar una deficiència a una instal·lació esportiva que, per la seva magnitut i complexitat, pot requerir més temps.

L’actualització de l’app municipal ha permès des del mes de desembre la integració del servei de ‘Línia Verda’ per comunicar-se amb el Consistori des d’un sol canal mòbil. Una forma senzilla i a l’abast de tothom per comunicar les incidències detectades i resoldre-les el més aviat possible.


L’eficàcia de Línia Verda radica en què el 65% de les incidències comunicades al 2020 estan solucionades. Un 6,18% de les incidències no procedeixen; i la resta es troben pendents o en procés de solució. Línia Verda és un servei útil per als ciutadans, que poden comunicar de forma directa i senzilla les seves incidències, i també per a l’Ajuntament que coneix de forma ràpida l’estat del municipi i la qualitat dels serveis que presta. A més, l’anàlisi de les dades permet l’Ajuntament reordenar els recursos per ser més eficient, millorar els serveis municipals i resoldre les incidències de la forma més ràpida possible.