Les obres d’asfaltatge arriben al Camí Cabana

188

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Vies i Obres, ha iniciat aquest dilluns 25 de juliol l’asfaltatge del Camí Cabana. Per aquesta raó, el Camí Cabana estarà tancat entre les 7 del matí i les 20 del capvespre des dell dilluns 25 de juliol fins al divendres 29 de juliol.

Aquestes obres d’asfaltatge formen part del lot 3 del pla d’asfaltatge municipal que ascendeix a un total de 946.613,07 euros i que es distribueix en tres lots:

-Lot 1. Sa Cabaneta – Pòrtol (pressupost 365.490,60 euros i durada: 2,15 mesos

-Lot 2. Es Figueral – Polígon – Son Ramonell – Camí Son Ametller (258.407,33 euros i 1,6 mesos)

-Lot 3. Pla de Na Tesa – Pont d’Inca – Cabana – Nova Cabana. (322.715,14 euros i 1,75 mesos)

El pla contempla la millora d’asfaltat en alguns vials del municipi a causa de les necessitats de reparació existents. Fonamentalment, les intervencions es clasifiquen en repavimentacions asfàltiques que consisteixen bàsicament en el fresat del perímetre de la calzada a rehabilitar per al posterior asfaltatge. I després hi ha actuacions puntuals específiques.