Es subvencionarà el 100% de la jornada laboral (salari mínim interprofessional) incloent les despeses de seguretat social segons els ingressos de la família. L’Ajuntament assessorarà als beneficiaris tant en la contractació del personal d’acompanyament com en la tramitació de l’ajuda.

L’Ajuntament ha posat en marxa una ajuda a la conciliació de les famílies del municipi amb fills menors de 6 anys que els hi permetrà rebre fins a 3500€ per contractar a personal d’acompanyament d’infants. D’aquesta manera les famílies podran contractar a una persona que acompanyi els menors un mínim de 5 hores i un màxim de 9 al llarg de les 24 hores del dia, adaptant-lo al seu horari de feina.

La subvenció d’aquest servei contempla cobrir les feines d’acompanyament i supervisió dins o fora del domicili i també la preparació i subministrament d’aliments al menor.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol ajudar als pares que han de tornar a la feina a assumir les despeses derivades de la guarda dels fills. L’accés a l’ajuda es determinarà en funció de la renda familiar anual i l’import màxim per tot el període serà de 3.500€.

Les bases per obtenir aquesta ajuda es publicaran a l’apartat de subvencions i ajuts de la web ajuntament.marratxi.es