L’Ajuntament millora la delimitació del terme municipal amb tòtems informatius

  175

  tòtem

  Al llarg d’aquesta setmana, l’Ajuntament ha instal·lat a diverses entrades i sortides de Marratxí set tòtems informatius per millorar la delimitació del terme municipal, del total de dotze que s’instal·laran els propers dies. Els punts escollits són els de més trànsit de vehicles.

  Aquesta mesura contribuirà a identificar amb propietat el terme municipal de Marratxí, ja que fins ara no hi havia indicatius explícits en aquest sentit, ja que cada nucli tenia a l’entrada i sortida cartells amb el nom del mateix nucli, però no del municipi on s’integren.

  L’Ajuntament ha rebut distintes reivindicacions per millorar aquesta situació, tant per part de visitants com també de la mateixa població resident. Entre altres coses, cal recordar que, d’acord amb aquest plantejament, una de les propostes més votades en els pressuposts participatius de 2018, en la primera edició, va ser la relativa a la millora de la senyalització del municipi, que ha esdevingut una reivindicació de llarga durada i globalitzada en el municipi.

  Els únics indicatius que duien fins ara la nomenclatura “Marratxí” eren els de l’autopista, i sempre amb l’afegit de “polígon industrial”, per entrar en aquest recinte.

  En aquest context, la col·locació dels nous panells identificadors del municipi s’emmarca tant en el Pla de Dinamització Turística del municipi, com també en la millora de la senyalètica global a tot Marratxí, que inclou la identificació clara de distintes infraestructures i de dependències municipals, com és el cas dels poliesportius, fet que també es durà a terme en dates properes.


  Source: marratxi.es