L’Ajuntament inicia el segrest de la concessió pública de les escoletes de Ses Cases Noves i Cas Miot pel deteriorament del servei

492

L’Ajuntament de Marratxí inicia el segrest dels contractes de concessió d’obra pública de les escoletes de Ses Cases Noves i Cas Miot a causa del mal funcionament del servei, així com per l’existència de riscos evidents que aquest es deteriori encara més i pel perill greu de pertorbació social.

Per engegar aquesta actuació, l’Ajuntament de Marratxí ha celebrat un un Ple extraordinari i urgent on s’ha aprovat per unanimitat de tots les grups municipals l’expedient d’inici del segrest dels contractes de concessió d’obra pública de les dues escoletes.

L’Ajuntament proposa que la durada del segrest tingui un límit de fins a la resolució del contracte o, si ho sol·licita abans el concessionari i pot garantir la correcta prestació del servei fins al moment que l’Administració acordi que ha quedat acreditat aquest fet i pot continuar la gestió el concessionari. Cal recordar que l’Ajuntament té oberts diversos expedients sancionadors que poden concloure amb la resolució del contracte.

Amb aquesta actuació, el consistori es garanteix el control de la concessió evitant situacions anteriors com l’impagament de les nòmines o la no prestació de serveis complementaris, així com la possibilitat de poder fer front al deute de l’empresa concessionària amb els seus treballadors.

El Consistori té previst nomenar com a Interventor de la concessió a un funcionari municipal que substituirà plenament al personal directiu de l’empresa Proyectos Baula SL. en tot allò relacionat amb la gestió de les concessions.

Antecedents

El passat 4 de gener la concessionària va comunicar a l’Ajuntament que es trobava en situació de preconcurs. I el 10 de gener va presentar un nou escrit comunicant la impossibilitat de poder seguir gestionant els centres, informant, novament, de l’inici del procediment per esser declarada en situació concursal i sol·licitant el segrest de les concessions. Cal recordar que des del mes de novembre s’han repetit els procediments d’embargament dels comptes de l’empresa Proyectos Baula SL per deutes amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

Cal recordar que els reiterats incompliments en el pagament de les nòmines per part de l’empresa concessionària ha provocat la convocatòria de fins a sis jornades de vaga i mobilitzacions del personal de les dues escoletes, a més d’un creixent malestar social amb el servei prestat per l’empresa concessionària. De fet, el passat 10 de gener la direcció de les escoletes comunicava a les famílies que es deixava de prestar el servei de menjador, la qual cosa va obligar a l’Ajuntament a intervenir facilitant el servei de càtering per evitar de facto la supressió del servei de guarda de les 13:00 a les 15:00 hores per la impossibilitat que els infants, de 0 a 3 anys, mengin a partir de les 15:00 hores un cop els hagin recollits els pares.