L’Ajuntament estableix la prohibició d’obres o treballs de promoció privada a la via pública del municipi

  219

  A través d’un Decret de Batlia signat aquest migdia, l’Ajuntament estableix la prohibició de la realització d’obres o treballs de promoció privada a la via pública del municipi atenent a la declaració de l’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  L’article 6 del mateix Reial Decret d’estat d’alarma estableix que cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent.

  D’aquesta manera, en el primer punt del Decret de Batlia explica que s’adverteix “a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant al terme municipal de Marratxí de l’obligació de garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut i per les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques, relatives a la prevenció i protecció contra el COVID19”, així com l’Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge, de 25 de març, per la qual s’aprova el Protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del COVID-19 en el sector de la construcció.

  El segon punt referencia que “no s’autoritzarà a la via pública la realització d’obres o treballs de promoció privada, a excepció que siguin urgents i per raons de seguretat o per al manteniment de la prestació de serveis bàsics”.

  A les consideracions preliminars, el document informa que “l’execució d’obres està actualment sotmesa i condicionada al compliment de totes les mesures que l’OMS i les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques han fixat per tal d’evitar el contagi del virus. Es considera que s’ha de fer un especial esment a hores d’ara a la necessitat de complir amb aquestes mesures en qualsevol cas i per a qualsevol tipus d’obra que s’hagi de dur a terme. Per altra banda, i pel que fa a les obres a executar a la via pública, l’experiència demostra que, en ocasions, aquestes obres afecten de forma important a tercers. Així, l’execució de les mateixes pot suposar el tall de subministraments bàsics (aigua, electricitat…) que en tot cas han d’estar garantits. Aquesta circumstància, en temps de confinament i fragilitat de la salut de la població, adquireix gran importància, considerant que en aquests moments en cap cas s’han de veure en perill aquests subministraments ni ocasionar altres molèsties que les imprescindibles”.

  Així mateix, parla de l’afectació per igual d’obra pública i privada. “Aquestes directrius han estat ja valorades en relació a les obres publiques municipals, considerant-se que l’afectació de l’espai públic per part d’obres de promoció privada s’ha de veure igualment limitada mentre duri l’estat d’alarma”, diu textualment.