L’Ajuntament de Marratxí rep un premi de la FEMP i del Ministeri d’Educació per un projecte de millora de la convivència escolar

  137

  L’Ajuntament de Marratxí, des de l’àrea de Serveis Socials, ha rebut avui un premi convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i del Ministeri d’Educació i Formació Professional, pel projecte ESIES. La Comissió de Valoració del VII Concurs de Bones Pràctiques Municipals en la prevenció i intervenció enfront de l’absentisme i en la millora de la convivència escolar va concedir un dels premis al Programa ESIES: Intervenció socioeducativa de l’equip d’educació social en els instituts d’educació secundària municipals. 

  La regidora d’Educació, Aina Amengual, s’ha mostrat satisfeta assegurant que “La posada en marxa del programa ESIES ha suposat una innovació en el municipi, ja que gràcies al conveni signat amb la Conselleria d’Educació, els nostres educadors poden integrar-se com una figura tècnica més per tal de treballar en la prevenció de conflictes, en la lluita contra l’absentisme i en l’abandonament escolar.”

  Aquest programa va néixer per la demanda de suport socioeducatiu pels adolescents i per les seves famílies. Les principals problemàtiques detectades són el rebuig a l’autoritat, falta d’habilitats socials, problemes relacionats amb les addiccions (tecnologies, xarxes socials, consum de drogues…), assetjament escolar, aïllament social, problemàtiques de salut mental, actes delictius, etc. El projecte ESIES va néixer el 2018 i segueix en actiu. 

  La intervenció socioeducativa es concreta a través de les següents línies d’actuació: la prevenció d’absentisme, la resolució de conflictes, les consultes amb els joves i tallers socioeducatius. A més, l’equip d’educació social manté espais de coordinació periòdics amb l’equip professional del centre, així com una comunicació directa i contínua. Això afavoreix l’abordatge primerenc i precoç de les necessitats que puguin anar sorgint.

  La població destinatària és l’alumnat de 1r a 4t d’ESO de l’IES Marratxí i Sant Marçal. Tenint en compte la ràtio mitjana per classe i les línies per cada curs escolar, la població destinatària aproximada és:

  IES Marratxí: 650 joves.

  IES Sant Marçal: 775 joves.

  En definitiva, la població diana que es pot veure beneficiada directament o indirectament per aquest projecte és de 1425 joves aproximadament.