L’Ajuntament de Marratxí destinarà 50.000 euros en ajudes a la compra de llibres de text i material escolar per al curs 2020/2021

  1689

  L’Ajuntament de Marratxí ha fet pública la convocatòria d’ajudes dirigides a cobrir les despeses relacionades amb l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2020-2021. El consistori, a través de l’Àrea de Serveis Socials, ha introduït canvis importants en atenció a les circumstàncies socials i econòmiques provocades per la Covid-19. Els principals canvis introduïts són:

  • Les ajudes d’inici de curs s’amplien amb l’alumnat de tots els nivells: educació infantil, primària, batxiller, formació professional de grau mitjà i superior
  • Es contemplaran els ingressos mensuals nets en el moment de presentació de la sol·licitud, i no els ingressos de l’any anterior.
  • Es simplifica la justificació de la despesa.
  • Es premia amb més ajudes la participació en el programa de Reciclatge de Llibres.

  Les ajudes tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que suposa l’adquisició́ de llibres de text i material escolar a les famílies del municipi de Marratxí, especialment a famílies amb una situació econòmica precària.

  Seran beneficiaris de les ajudes les unitats familiars que siguin residents i estiguin empadronats a Marratxí, que estiguin matriculats en un centre públic o concertat d’educació primària, secundària o formació professional de les Illes Balears.

  Les sol·licituds es formalitzaran a través de l’imprès corresponent que es podrà descarregar de la web municipal (http://www.marratxi.es) i/o recollir a l’ Àrea de Serveis Socials, a la OAC d’es Pont d’Inca, de Sa Cabana o al Registre General de l’Ajuntament de Marratxí.

  El termini per a la presentació de les sol·licituds, que s’ha de fer amb cita prèvia, serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació de les bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Marratxí. Les ajudes es finançaran a càrrec del pressupost municipal del present exercici, fins a un import màxim de 50.000 euros.

  La quantia de les ajudes oscil·larà entre 110 euros per alumnes d’educació infantil i primària fins els 225 euros per a alumnes matriculats a educació secundària obligatòria i Batxiller, unes ajudes que s’incrementaran en 40 euros per a aquells alumnes, a partir de tercer d’educació primària, que participin en el programa de Reciclatge de llibres del seu centre escolar.

  El termini màxim per la resolució d’aquestes ajudes serà de 3 mesos a partir de la publicació de la convocatòria al tauló d’anuncis de l’Ajuntament. Les bases es poden consultar a l’apartat de subvencions de la web ajuntament.marratxi.es