L’Ajuntament de Marratxí convoca el premi Benet Mas en el marc de la Fira del Fang 2021

583

L’Ajuntament de Marratxí ha convocat el premi Benet Mas en el marc de la XXXVII Fira del Fang per tal de potenciar i fomentar la creació, l’estudi, la investigació, la vessant artesana i artística en l’àmbit de la ceràmica i promocionar al mateix temps el sector terrisser i el nom de Marratxí com a municipi ceramista. La XXXVII Fira del Fang es durà a terme a Marratxí, a La Verònica de Sant Marçal, del 6 al 14 de març de 2021.

Per optar al Premi Benet Mas els interessats hauran de presentar un projecte expositiu que s’ubicarà durant els dies de la Fira dins la porxada del Museu del Fang i ha d’estar única i exclusivament relacionat amb la ceràmica.

El Premi Benet Mas tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros i, a més, el guanyador podrà realitzar una exposició de la seva obra en un dels centres d’exposicions municipals de Marratxí. La persona guardonada acudirà personalment a l’acte de lliurament dels premis i podrà formar part del jurat en la següent edició del Benet Mas.

Al premi podrán participar, de forma individual o col·lectiva, artesans, artistes, professionals de diversos àmbits, estudiants, estudiosos i entusiastes, relacionats directa o indirectament amb el món de la ceràmica. Les sol·licituds d’inscripció es podran fer des del dia 9 de novembre fins el 4 de desembre de 2020.

Les inscripcions es podran dur a terme presencialment, però sempre amb cita prèvia telefònica, en els registres: OAC Ajuntament, OAC Sa Cabana, OAC Pont d’Inca; per correu postal certificat administratiu dirigit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí; i en els llocs establerts a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El jurat es reunirà el dia 11 de desembre de 2020 a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Marratxí, a partir de les 12,30 h i la seva decisió es publicarà el primer dia hàbil següent en el lloc web de l’Ajuntament de Marratxí: www.marratxi.es

La composició del jurat del Premi Benet Mas 2021 és la següent:

President (sense veu ni vot): Josep Ramis Salamanca, Regidor de l’Àrea de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Marratxí.
Secretari (sense veu ni vot): Felip Ramis Llabrés, Cap de Negociat de l’Àrea de
Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Marratxí.

Vocals:

Sra. Margarita Juan Busquets, ceramista i professora
Ceràmica de Marratxí.

Sr. Toni Vich Bota, ceramista i professor de l’Escola Municipal de Ceràmica de
Marratxí.

Sr. Ramon Canyelles Canyelles, ceramista i guanyador de l’edició del Premi Benet Mas 2020.