L’Ajuntament de Marratxí amplia amb 20.000€ l’aportació a l’ONG Casal Solidari – Gent del Món per comprar aliments i productes de primera necessitat

749

L’ONG treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Marratxí més necessitats i els ofereix cada 15 dies una bossa d’aliments i productes d’higiene personal i de la llar.

La demanda s’ha incrementat a causa de la crisi sanitària i social del COVID-19.

El Casal Solidari Gent del Món rebrà una subvenció directa de 20.000€ de l’Ajuntament de Marratxí, així com ha quedat acordat en el conveni firmat pel batle de Marratxí Miquel Cabot i la presidenta de l’ONG, Isabel Mestre. 

Aquest doblers es destinaràn a la compra, per part de l’ONG, d’aliments basics destinats a repartir-se entre les persones residents al municipi.   

L’Ajuntament de Marratxí vol donar així recolzament econòmic a l’activitat social que l’ONG Casal Solidari – Gent del Món duu a terme amb motiu del seu objecte social i degut a l’augment d’atenció que aquesta entitat ha hagut d’assumir derivada de la crisi sanitària i social del COVID19. Cal recordar que durant el confinament, aquesta ONG, amb l’ajuda de la brigada municipal i voluntaris de protecció civil, va repartir a 300 famílies del municipi amb greus problemes econòmics un total de 2800 kg d’aliments i 1800 litres de llet. Afortunadament, avui dia, prop de 20 famílies ja han deixat de necessitar aquest servei.

Aquesta ajuda, a més, és compatible amb totes les subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals que rebi l’ONG adjudicatària.