LA XARXA DE SALUT, QUAN DOS I DOS SUMEN MÉS DE QUATRE

252

La Xarxa de Salut, constituïda aquesta legislatura, és una plataforma local que té com a missió millorar la salut de la població de Marratxí creant entorns saludables. Pretén potenciar, integrar i coordinar els esforços del conjunt d’agents i espais del territori que generen salut (associacions, clubs, piscines municipals, parcs municipals…) i també promocionar activitats en salut.

La Xarxa suposa un canvi orientatiu en la prestació de serveis de la salut a una comunitat (en aquest cas, Marratxí): de ser el sector sanitari qui aborda els problemes de salut es passa a potenciar una xarxa d’agents socials-territorials i projectes comunitaris que generin salut i complementin la tasca del sector sanitari. ok
Això ho fa a partir de quatre línies de treball diferents: a) accions per a la detecció de les necessitats preventives; b) accions per a l’educació per la salut; c) accions per a fomentar les interrelacions entreels diferents agents o actors dedicats a la promoció d’hàbits saludables i prevenció de malalties (associacions, clubs esportius, establiments…); d) tenint en compte l’element de la salut en la formulació de qualsevol política pública local.

La Xarxa de Salut pretén que la ciutadania opti per una vida més saludable. Per aquest motiu, es fa difusió de les propostes que generen salut del territori i que la ciutadania hi participi o en fomenti d’altres. Ho fa de quatre maneres diferents:

  1. Els professionals de la salut dels dos centres Martí i Serra i Muntanya com també de les unitats bàsiques estan informant i derivant als pacients als diferents actius en salut.
  2. Tant a les OACs com als centres de salut es trobaran fulletons informatius amb els actius en salut de Marratxí.
  3. Al web Xarxa de Salut també apareixeran els actius en salut i el lloc on es fan.
  4. S’està elaborant un mapa d’actius en salut per a Marratxí amb tots els recursos, espais, edificis, activitats o actuacions que generen salut. Ho pots trobar a l’enllaç següent, cercant pel municipi “Marratxí”: https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/.action