La Seu d’Entitats Socials, un punt de trobada voluntària

444

Dia 26 de gener es va aprovar el Reglament d’ús de la Seu d’Entitats Socials de Marratxí. Aquest espai va dirigit a entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes amb finalitats socials i cíviques i amb seu fiscal al municipi de Marratxí. 

La Seu d’Entitats Socials es troba al segon pis del Centre de Dia de Pòrtol. Una sala diàfana que està equipada per atendre les necessitats bàsiques de les entitats, accions administratives i d’organització interna, a més, l’espai està adaptat a persones amb diversitat funcional. 

En general, les entitats realitzen una tasca talvegada no molt reconeguda. Per això, durant els propers mesos es pretén iniciar una sèrie de xerrades informatives sobre voluntariat a diversos punts del municipi. L’objectiu és mostrar a la gent la necessitat de participar de forma desinteressada en els voluntariats i d’ajudar a les persones que ho necessiten. 

Les entitats socials fan una tasca ingent dirigida a la ciutadania que complementa a la que puguin fer les administracions públiques. Per la qual cosa, no podem entendre el treball social sense la seva existència. La regidora de Serveis Socials, Aina Amengual, ha assegurat que “per a nosaltres les entitats socials són un pilar més de la tasca del treball social a nivell municipal, sense elles moltes de les necessitats que existeixen no quedarien cobertes perquè les administracions sempre tenim més dificultats a l’hora de posar en marxa projectes o contractes”

Les entitats ofereixen els seus serveis de manera desinteressada i així alliçona del fet que tot ajuda i que no s’ha d’infravalorar un petit esforç. Marratxí és conscient de la importància que tenen al municipi i de la feina que fan pels seus habitants i per això pren cura d’elles donant-lis suport, assesorant i fent promoció del voluntariat. També es celebra la fira d’entitats socials coneguda com “Visca Cabana, Cabana Viva” on la ciutadania pot conèixer totes les entitats i associacions igual que la tasca que duen a terme. 

Amb la creació de la Seu d’Entitats es dóna resposta a les necessitats que tenien les entitats més petites i que sorgia com a petició després de la trobada d’entitats que es fa cada any. Amengual afegeix que “d’aquesta manera aquelles entitats petites ubicades a Marratxí disposen d’un espai compartit que els permet disposar d’un espai setmanal per poder fer reunions, trobades, formacions…”, és indispensable estar en contacte continu amb les entitats i tenir línies de treball compartides.