LA POLÍTICA DES DE LA BASE

408

Integrats en el projecte Construïm Democràcia Participativa, des del mes de juny de 2018 estan constituïts el Consell de la Infància i el Consell de l’Adolescència. Els consellers i consellers dels dos òrgans varen ser elegits democràticament pels seus companys en el col·legi respectiu, i des de llavors aporten el seu granet d’arena per fer un Marratxí millor.

Diversos components del Consell de la Infància (Pablo Gunbau i Ivan Agulló, de Nova Cabana; Núria Alfonsín i Mar Seguí, de Ses Cases Noves, Esteve Sánchez i Lucía Talavera, de Santa Teresa, i Alícia Quero i Miranda Pozo, d’Es Liceu) i del Consell de l’Adolescència (Ricard Villanueva, IES Sant Marçal; Leyre Aguilera, Lucía Belzunce i Cristina María Mora, de la Salle, i Alberto Barea, d’Es Liceu) han atès aquesta publicació.

A la pregunta ¿Què suposa per a vosaltres estar dins del Consell i del Projecte Construïm Democràcia Participativa?, el Consell de la Infància es pronuncia en distints termes: “Sentir-se orgullós que t’hagin elegit; sentir que la gent confia en tu. Decidir el que es pot fer per al poble”. Des del Consell de l’Adolescència, Ricard Villanueva explica que “estam molt contents, perquè l’Ajuntament fa moltes activitats enfocades al públic adult, i en algun aspecte ens podíem sentir aïllats. Ara, gràcies al Consell, podem donar a conèixer el nostre punt de vista”. I Lucía Belzunce afirma que “sempre s’han integrat les nostres opinions en el Consell. Sents que la teva veu és escoltada”.

Respecte a quina és la principal lliçó que n’extreuen, el Consell de la Infància diu: “Prendre decisions que facin bé a tots. Pensar no només en un mateix sinó en els altres, aprendre a cedir”. Per a Leyre Aguilera, del Consell d’Adolescència, “el fet que Marratxí som tots, no només els adults, sinó també els joves, gent de distints nuclis i de diferents ètnies”. Cristina María Mora hi afegeix: “Els joves som el futur del municipi. I hem d’ajudar a millorar les coses per fer-lo millor”.

Plantejada la qüestió ¿Quina és la proposta o reivindicació que heu presentat de la qual us sentiu més orgullosos?, aquestes en són les respostes. Per al Consell de la Infància, “celebrar el Dia de la Infància al Liceu, trobar un espai  per a graffiters, millorar parcs de Marratxí i donar més suport al Casal Solidari”. Per al Consell de l’Adolescència, unànimement d’acord, en el fet “d’apostar i reivindicar la igualtats de tot tipus en els reptes d’UNICEF per al 2030”.

Quan se’ls interroga si pel fet de participar en els consells, estan més compromesos en la defensa dels valors democràtics, responen taxativament que “sí”, i ho argumenten. Des del Consell de la Infància, diuen que “ara sabem que podem elegir els nostres polítics i podem fer saber el que convé per al poble”. Des del Consell de l’Adolescència, Alberto Barea admet que “sí que hem notat un canvi important en aquest sentit, sabem moltes coses del funcionament de l’Ajuntament que abans no sabíem”.

Finalment, interrogats sobre què fa falta per tal que el conjunt de la ciutadania no vegi la política com una cosa externa, el Consell de la Infància exposa que “recollint idees i escoltant propostes de tothom. Per exemple, posant bústies per a aquestes propostes i fent que el batle rebés un pic el mes una representació de ciutadans”. I el Consell de l’Adolescència, a través de Leyre Aguilera, expressa que “la gent s’ha d’interessar pel que passa al seu entorn, ens hi hem d’involucrar tots molt més del que ho feim”.