La FELIB enviarà una carta al Govern central demanant l’ús dels romanents de tresoreria per part dels ajuntaments

187

Els ajuntaments de les Illes Balears reclamen de manera majoritària poder disposar dels romanents de tresoreria bloquejats per l’anomenada ‘Llei Montoro’ i que ara es podrien destinar a cobrir les necessitats socials sobrevingudes amb la pandèmia del coronavirus.

Així, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) enviarà al llarg del dia d’avui una carta de sol·licitud en aquest sentit al president del Govern central, Pedro Sánchez.

El president de la FELIB i batle de Costitx, Antoni Salas, argumenta en aquesta línia que «només demanam l’autorització per tal de poder gastar el romanent disponible, ja que tots tenim molta de feina per davant en matèria de reconstrucció social i econòmica».

S’ha de recordar que la Llei d’Estabilitat Pressupostària (coneguda com a ‘Llei Montoro’) va ser aprovada en el seu dia per aturar la crisi econòmica limitant la capacitat d’inversió de les administracions per reduir el deute públic.

Entre les iniciatives contemplades per la mateixa FELIB, hi hauria l’ajornament o reducció de determinats tributs municipals.

Ja diumenge, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, va demanar al president Pedro Sánchez que els consells insulars i els ajuntaments puguin usar tots els seus romanents per afrontar les despeses originades per la crisi sanitària, “per així tenir capacitat financera per fer front a aquesta situació”.