La defensora de la Ciutadania ha resolt gairebé el 70% dels casos durant el primer any de funcionament

197

Eusèbia Rayó (Aj)

La defensora de la Ciutadania, Eusèbia Rayó, ha atès des del seu nomenament -l’agost de 2018- 32 queixes, sol·licituds o consultes, de les quals n’ha resolt 22 (68,75%), mentre que quatre casos no han estat admesos a tràmit; altres quatres han estat desestimats (tres dels quals perquè la persona sol·licitant no ha presentat la preceptiva instància) i dos més estan pendents. Cal recordar que el càrrec de defensor/a de la Ciutadania s’ha creat en aquesta legislatura.

 Les àrees de gestió que més casos d’estudi han requerit per part de la defensora de la Ciutadania han estat per aquest ordre medi ambient (amb 11), urbanisme (6) i seguretat i participació ciutadana (4). En el primer capítol, s’emmarquen queixes sobre el manteniment de parc infantil o en relació als residus urbans.

Pel que fa als distints nuclis de població de Marratxí, aquells que han requerit més atenció per part d’Eusèbia Rayó, en relació al nombre de queixes o consultes que li han fet arribar, han estat Pont d’Inca (7), Pòrtol (4) i Sa Cabana (4).

A l’hora de fer públic el balanç d’actuacions al llarg dels primers nous mesos en el darrer ple municipal, Rayó també va fer constar, que, en la seva opinió, “el fet que hi hagi queixes envers l’actuació (o no actuació) de l’Ajuntament és en general positiu, ja que mostra l’interès de la ciutadania per la gestió que es realitza i permet que l’Administració pugui detectar problemes i veure’ls de manera més global; obliga a revisar i actualitzar actuacions i ordenances obsoletes. Són un element clau per poder millorar la gestió de l’Administració i per trobar solucions”.


Source: marratxi.es